20. Bureau Veritas dani- program konferencije

06/07/17
Programska okosnica ovogodišnje konferencije pod nazivom Izazovi tranzicije, je dati odgovore na najčešća pitanja s kojima se susrećemo u praksi, vezana uz uspješan proces tranzicije na nove revizije sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša koji ističe slijedeće godine. 

Program ovogodišnje konferencije se nalazi u Prilogu, a opširnije o svim temama i radionicama kao i životopise predavača možete pronaći u nastavku.

Opširnije o Programu konferencije

VOĐENJE TRANZICIJE – TRANZICIJA UPRAVLJANJA U VOĐENJE                                          Predavač: Dejan Grahovac, Bureau Veritas Croatia d.o.o. 

Transformacija upravljanja u vođenje na razini najvišeg poslovodstva i iskazivanje vođenja tijekom provedbe aktivnosti tranzicije sustava upravljanja nužan je preduvjet djelotvornog i učinkovitog postizanja sukladnosti sa zahtjevima novih normi. Predavanje obrađuje osnovne značajke vođenja, odnos vođenja i upravljanja u poslovanju organizacije, izazove koje naslijeđe ustaljenih praksi upravljanja stavlja pred provedbu tranzicije sustava i praktične odgovore na takve izazove.

O predavaču:

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom poslovne karijere radio je kao razvojni inženjer u tvrtkama Ericsson Nikola Tesla i Ericsson AS Norway, viši konzultant u tvrtki Deloitte, direktor strateškog razvoja u tvrtki Agencija za komercijalnu djelatnost i više od 10 godina direktor vlastite tvrtke za poslovno savjetovanje. Radi kao Rukovoditelj razvoja poslovanja  za certifikaciju i edukaciju u Bureau Veritas-u. 

ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA U KONCAR D&ST                                                                                 Predavač: Vlatka Matun, Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d.

Ciljevi razmatranja aspekta životnog ciklusa proizvoda su smanjenje korištenja prirodnih resursa i emisija u sustav okoliša kao i poboljšanje društvenih performansi u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda. Povezivanje ekonomske i ekološke dimenzije proizvodnje proizvoda dovodi do povezivanja različitih aspekata tijekom realizacije proizvoda u svim fazama životnog ciklusa čime tvrtke postižu čišće proizvode i procese te konkurentnu prednost na tržištu. 

O predavaču:

Diplomu magistre inženjerke ekoinženjerstva stekla je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Nakon 2 godine rada u prodaji laboratorijske i analitičke opreme zapošljava se u tvrtci Končar D&ST na mjestu kemijskog inženjera na poslovima zaštite od korozije. Kasnije preuzima radno mjesto inženjera u Ulaznoj kontroli i bavi se izolacijskim materijalima, te je osposobljena za odgovornu osobu za rad s kemikalijama. Također se bavi područjem sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001 u sklopu čega postaje voditelj Odbora za zaštitu okoliša i osposobljeni je interni auditor iz sustava upravljanja ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

GDPR: THE EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - OPĆA UREDBA EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA                                                                                         Predavač: Vedran Kunović, Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Nova Uredba EU o zaštiti osobnih podataka je obvezujuća Uredba te se kao takva primjenjuje u svim zemljama članicama EU. Uredba je prihvaćena u svibnju 2017. a stupa na snagu 25. svibnja 2018. te se odnosi na sve tvrtke koje obrađuju ili koriste osobne podatke građana EU. Cilj predavanja je prezentirati zahtjeve GDPR-a, načine implementacije putem sustava i posljedice neispunjavanja zahtjeva.

O predavaču: 

Diplomirao organizaciju i management na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine. Specijalizirao na Ekonomskom fakultetu temu Integriranih sustava upravljanja 2012 godine.

Višegodišnje iskustvo u auditiranju sustava upravljanja stekao je kao auditor Bureau Veritas Croatia d.o.o. Trenutno je voditelj sustava osiguranja kvalitete i upravljanja u Ipsos d.o.o. i Product Manager za sustave upravljanja informacijskom sigurnošću u Bureau Veritas Croatia d.o.o.

UPRAVLJANJE RIZICIMA                                                                                                                                Predavač: Nino Karamatić, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Predavač će napraviti uvod u predavanje na neformalan način, u kojem će obraditi temu rizika iz svakodnevnog života jedne organizacije kroz jednostavne primjere iz prakse. Predavanje će obraditi proces identifikacije, procjene i kontrole rizika i dati prikaz svjetskih metodologija i tehnika za upravljanje rizicima. Na kraju predavanja, predavač će izvesti zaključak da većina organizacija godinama upravlja rizicima, ali to ne čine na sustavan način.

O predavaču: 

Magistrirao na fakultetu prometnih znanosti. Vodi ured strategijskog plana i razvoja u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Nositelj je Kolegija „Upravljanje rizičnim situacijama“ pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Zamjenik je predsjednika udruženja zračnog prometa Republike Hrvatske u HGK. U svojoj bogatoj profesionalnoj karijeri obavljao je funkciju generalnog direktora tvrtke od 800 zaposlenih, menadžera rizika, kvalitete i okoliša, te nekoliko važnih funkcija u vodećem menadžmentu. Nositelj je međunarodnog certifikata “Risk Manager” izdanog od IANS Luxembourg. Vanjski je suradnik nekoliko Veleučilišta i poslovnih škola u Zagrebu te akreditirani vanjski auditor za ISO 9001 i ISO 14001.

KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU                                                                                                  Predavač: Prof. Dr. Sc. Tonći Lazibat, Sveučilište u Zagrebu

Na predavanju će biti riječi o kvaliteti u Europskom prostoru visokog obrazovanja-EHEA, o europskim smjernicama za kvalitetu, Bolonjskoj deklaraciji i Europskom kvalifikacijskom okviru te usporedba sa međunarodnom normom ISO 9001:2015.

O predavaču: 

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat je redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dva mandata je bio dekan na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, danas prorektor za poslovanje na Sveučilištu u Zagrebu

Autor je i koautor više od 100 znanstvenih i stručnih radova, glavni je urednik međunarodnog poslovnog časopisa Poslovna izvrsnost-BUSINESS EXCELLENCE, recenzirao je brojne knjige i voditelj je i istraživač na više od 20 znanstveno istraživačkih i komercijalnih projekata.

Konzultant za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.


INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA – MODEL ŠTAMPAR                                                                 Predavač: Dr. Zvonimir Šostar, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Jedan od prepoznatljivih centara u Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar je Centar za integrirani sustav upravljanja koji se razvio iz samostalne funkcije osiguranja kvalitete. Uprava Zavoda 2013. godine donijela je odluku o uvođenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom prema jedinstvenom Modelu Štampar.

O predavaču: 

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u Zagrebu, voditelj Katedre za javno zdravstvo i epidemiologiju na  Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, predavač na Visokom učilištu Effectus – visoka škola za financije i parvo, Poslovnom učilištu Experta, Katoličkom sveučilištu (Studij sestrinstva) te Federalnom ministarstvu zdravstva Bosne i Hercegovine i Federalnom zavodu za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine – Management u zdravstvu i krizno komuniciranje.


15 GODINA KVALITETE U “MAGDALENI” - SPECIJALNA BOLNICA ZA KARDIOVASKULARNU KIRURGIJU I KARDIOLOGIJU                                                                        Predavač: Janko Szavits-Nossan, “Magdalena” - Specijalna bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju

“Magdalena” - Specijalna bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju u 2002. godini certificirana je prema ISO 9001:2000 Sustav upravljanja kvalitetom, te je postala prva bolnica koja se certificirala prema ISO 9001 u RH. Osim kontinuiranih revizija norme ISO 9001, u 2014. godini uspostavlja i akreditira se prema jednoj od svjetski najpriznatijim akreditacijama - ACI (Accreditation Canada International), te postaje prva zdravstvena ustanova u RH koja se akreditirala prema ACI.


ISO 26000 SMJERNICE O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI                                                                   Predavač: Danijel Hofer, STEP osiguranje kvalitete d.o.o. 


Temeljena na načelima održivog razvoja, društvena odgovornost postaje sve važnija tema u organizacijama i među njenim zainteresiranim stranama. Svijest o društvenoj odgovornosti organizacija raste, a zahtjevi za ostvarenje održivosti postaju sve stroži. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je prepoznala potrebu za izdavanjem norme ISO 26000 koja daje smjernice za društvenu odgovornost. Cilj predavanja je prezentirati zahtjeve norme ISO 26000 i osnovne informacije o normi.


O predavaču:

Danijel Hofer  je diplomirani inženjer agronomije, smjer agroekonomija. Vodeći auditor (Lead Auditor) za QMS, EMS, OHSAS, ISMS. Interni auditor za HACCP, EnMS, SA8000. Vlasnik i direktor poduzeća STEP osiguranje kvalitete d.o.o. koje se bavi poslovnim savjetovanjem i uvođenjem ISO sustava. Vanjski suradnik Bureau Veritas Croatia d.o.o.


OKRUGLI STOL: IZAZOVI TRANZICIJE                                                                                                     Moderator: Dejan Grahovac, Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Tema ovogodišnjeg okruglog stola - Izazovi tranzicije, je dati odgovore na najčešća pitanja s kojima se susrećemo u praksi, vezana uz uspješan proces tranzicije na nove revizije sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša koji ističe slijedeće godine. U tom ćemo se procesu susresti s brojnim izazovima i prilikama, a odgovore na pitanja kako ih riješiti i iskoristiti ćemo uz Vaše sudjelovanje pokušati dati na konferenciji.RADIONICE

Analiza uzroka nesukladnosti kao izvor radnji za obradu rizika i prilika                                            

Moderator: Dejan Grahovac - Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Da bi se ispunio obavezni dio zahtjeva 10.2. norme ISO 9001:2015 potrebno je koristiti primjerene metode analize uzroka nesukladnosti. U radionici će se na primjerima događaja iz prakse provesti analiza uzroka, definiranje korektivne radnje i radnje za obradu rizika i prilika korištenjem dijagrama riblje kosti.


Od grožđa do čaše                                                                                                                                         Moderatori: Miroslav Latal, Agrolaguna d.d. i Danijel Hofer, STEP osiguranje kvalitete d.o.o. 

Upoznavanje nekoliko crnih i bijelih sorti grožđa za proizvodnju vina kroz degustaciju grožđa, mošteva u raznim stupnjevima fermentacije i samog vina. Kratka prezentacija proizvodnje crnog, odnosno bijelog vina na popularan način. Opisi karakteristika sorti, njihova rasprostranjenost i svjetska proizvodnja.

O moderatoru:

Miroslav Latalm je diplomirani inženjer agronomije, smjer VVV ( voćar, vinogradar, vinar ). Rukovoditelj vinogradarske-vinarske proizvodnje u Agrolaguni d.d. Član Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, član Komisije za ocjenjivanje vina na Vinistri, tečaj I. razine za sommeliera. Voditelj integriranih sustava upravljanja (HACCP, ISO 9001, ISO 14001) u Agrolaguni d.d., interni auditor sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001:2004).

Upravljanje energijom pomoću ciljeva – od prilika do rezultata                                                     

Moderator: Željko Pehar – Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Nakon što organizacija provedbom energetskog pregleda identificira prilike za poboljšanje  energetskih  performansi, potrebno je odlučiti koje od tih prilika implementirati i na koji način. Te prilike predstavljaju temelj za postavljanje ciljeva upravljanja energijom i akcijskih planova. Cilj ove radionice je  na  konkretnim primjerima  shvatiti  međuzavisnost ovih zahtjeva.

O moderatoru:

Željko Pehar je diplomirani inženjer strojarstva, smjer energetika.  Preko dvadeset godina radnog iskustva,  zadnjih  deset godina radi za Bureau Veritas Croatia kao vodeći auditor za  norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.  Product Manager  je za normu ISO 50001 – Sustav upravljanja energijom.


Prilozi:

PROGRAM 

PRIJAVNICAKontaktirajte nas:

Sabina Žgaljić

Tel.: + 385 1 6529 398

Send an e-mail
 • ALŽIR
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIJA
 • AUSTRIJA
 • AZERBAJDŽAN
 • BAHAMI
 • BAHREIN
 • BANGLADEŠ
 • BARBADOS
 • BJELORUSIJA
 • BELGIJA
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIJA
 • BOSNA I HERCEGOVINA
 • BOCVANA
 • BRAZIL
 • BRUNEJ
 • BUGARSKA
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • ZELENORTSKI OTOCI
 • CENTRALNA AFRIČKA REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • KINA
 • KOLUMBIJA
 • KONGO
 • DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • OBALA BJELOKOSTI
 • HRVATSKA
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČEŠKA REPUBLIKA
 • DANSKA
 • DŽIBUTI
 • DOMINIKANSKA REPUBLIKA
 • EKVADOR
 • EGIPAT
 • EL SALVADOR
 • EKVATORIJALNA GVINEJA
 • ERITREJA
 • ESTONIJA
 • ETIOPIJA
 • FIDŽI
 • FINSKA
 • FRANCUSKA
 • FRANCUSKA ZAPADNA INDIJA
 • GABON
 • GRUZIJA
 • NJEMACKA
 • GANA
 • GIBRALTAR
 • GRČKA
 • GRENLAND
 • GVATEMALA
 • GVINEJA
 • GVINEJA BISAU
 • HONDURAS
 • MAĐARSKA
 • ISLAND
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IRAN
 • IRAK
 • IZRAEL
 • ITALIJA
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAHSTAN
 • KENIJA
 • JUŽNA KOREJA
 • KUVAJT
 • LATVIJA
 • LIBANON
 • LIBERIJA
 • LIBIJA
 • LITVA
 • LUKSEMBURG
 • MADAGASKAR
 • MALAVI
 • MALEZIJA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIJA
 • MEKSIKO
 • CRNA GORA
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMIBIJA
 • NIZOZEMSKA
 • NIZOZEMSKI ANTILI
 • NOVI ZELAND
 • NIKARAGVA
 • NIGER
 • NIGERIJA
 • NORVEŠKA
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGVAJ
 • PERU
 • FILIPINI
 • POLJSKA
 • PORTUGAL
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNJSKA
 • RUSIJA
 • RUANDA
 • SAINT-PIERRE I MIKELON
 • SAUDIJSKA ARABIJA
 • SENEGAL
 • SRBIJA
 • SEJŠELI
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVACKA
 • SLOVENIJA
 • SOMALIJA
 • JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
 • ŠPANJOLSKA
 • ŠRI LANKA
 • SURINAM
 • ŠVEDSKA
 • ŠVICARSKA
 • SIRIJA
 • TAJVAN
 • UJEDINJENA REPUBLIKA TANZANIJA
 • TAJLAND
 • TOGO
 • TRINIDAD I TOBAGO
 • TUNIS
 • TURSKA
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI (UAE)
 • UJEDINJENO KRALJEVSTVO (UK)
 • SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (SAD)
 • URUGVAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENECUELA
 • VIJETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIJA
 • ZIMBABVE
 • Druge web stranice
 • AFRIKA
 • GLOBALNA WEB STRANICA
 • BLISKI ISTOK
 • JUGOISTOČNA AZIJA
Odaberite svoju uslugu za Industriju, Imovinu i/ili Usluge
Vaša industrija

Vaša imovina

Naše usluge