Prehrambena_industrija

BRC

BRITISH RETAIL CONSORTIUM

BRC (British Retail Consortium) je tehnička norma koja propisuje uvjete i protokole za dobavljača hrane koji proizvode pod privatnom robnom markom. Norma je razvijena 1998. godine od strane Britanske udruge trgovačkih lanaca (British Retail Consortium) kao odgovor na zakon koji je u Velikoj Britaniji usvojen 1990. godine. Prema odredbama tog Zakona odgovornost za proizvodnju sigurne hrane privatne robne marke snosi trgovački lanac, a ne proizvođač hrane. 

Od siječnja 2015. na snazi je sedmo izdanje BRC norme, koji više nije rezerviran samo za britanske trgovce i njihove dobavljače, već se primjenjuje i vrijedi u cijelom svijetu. Norma se redovito pregledava, dopunjuje i ažurira svake tri godine. Norma je namijenjena za procjenu svih organizacija koje se bave preradom hrane. 

Osim norme za Sigurnost hrane (BRC - Food Safety), danas su dostupne i slijedeće norme: BRC - Packaging and packaging materials, BRC - Consumer Products i BRC – Storage and Distribution.

OPĆI UVJETI

DODATNE
INFORMACIJE

 

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas