FSC certifikacija

DRVNA INDUSTRIJA

PEFC certifikacija

Što je to PEFCTM certifikacija?

Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFCTM je međunarodna neprofitna i nevladina organizacija koja promovira održivo upravljanje šumama. S obzirom da sve organizacije (tvrtke) u lancu dobave moraju biti certificirane, osigurava se da svi šumski proizvodi (drvo, drvni proizvod, papir i proizvod od papira) koji su sastavni dijelovi konačnog proizvoda, potječu iz šuma kod kojih je zajamčeno poštovanje definiranih okolišnih, društveno-socijalnih i etičkih standarda

PEFC je krovna organizacija koja podupire nacionalne certifikacijske sheme za šume, koje prilagođavaju svoje zahtjeve lokalnim specifičnostima. PEFCTM je podržao 39 nacionalnih certifikacijskih sustava, u okviru kojih je certificirano 300 milijuna hektara šuma. Nacionalna organizacija za certifikaciju u Hrvatskoj je Hrvatski šumarski institut 

PEFCTM razlikuje dvije vrste certifikacije:
  • za vlasnike šuma (Forest Management-FM),
  • za tvrtke koje koriste šumske proizvode (Chain of Custody-CoC).

Upravljanje šumama (PEFCTM Forest Management - PEFCTM FM

Certificiranje PEFC Forest Management (PEFCTM Forest Management - PEFCTM FM) je upravljanja šumama namijenjeno organizacijama (tvrtkama) koje upravljaju svojim vlastitim šumskim resursima i koje žele svojim klijentima dokazati da svojim šumama upravljaju na održiv (potrajan) način. U slučaju da organizacija želi prodavati certificirano piljeno drvo, mora također pribaviti i PEFCTM CoC certifikat.

Lanac sljedivosti (PEFCTM Chain of Custody – PEFCTM CoC)

Certificiranje PEFC Chain of Custody(PEFCTM Chain of Custody - PEFCTM CoC) lanca sljedivosti  je namijenjeno organizacijama (tvrtkama) koje u svojim radnim procesima (proizvodnja ili trgovina) upotrebljavaju PEFCTM certificirane materijale te koje bi rado svoje proizvode prodavale kao PEFCTM certificirane. Budući da certificirane organizacije pružaju dokaze sljedivosti izvora drva, mogu koristiti PEFCTM zaštitne oznake. 

Koje su ključne prednosti  PEFCTM certifikacije?
  • vaši proizvodi će ispunjavati uvjete (biti prihvatljivi) za sudjelovanje na raspisanim natječajima u skladu sa smjernicama o zelenoj javnoj nabavi,
  • vaša tvrtka će biti objavljena u javno dostupnom internetskom pretraživaču certificiranih poduzeća,
  • poradi uvođenja sustava sljedivosti, biti ćete u boljoj mogućnosti kontrolirati upravljanje materijalnim resursima  u vašem poduzeću,
  • imat ćete pristup novim tržištima, ali ćete također i štiti svjetske šume,
  • vaši klijenti će imati veće povjerenje u vaše proizvode,
  • tvrtke nositelji PEFCTM certifikata jednostavnije i lakše ispunjavaju zahtjeve Europske uredbe o drvu (EUTR).
Zašto izabrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas je međunarodna kompanija s više od 75 000 zaposlenih u 140 zemalja. Za Bureau Veritas osnovne vrijednosti uključuju integritet i etiku, nepristranost u konzultacijama i certifikaciji te usredotočenost na klijenta i sigurnost na radu. Iz ureda u Zagrebu vršimo certifikaciju prema FSC® ili  PEFCTM shemama.