eIDAS

eIDAS

ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE POVJERENJA

POSLOVNI IZAZOV

Korištenje novih tehnologija za dobivanje, prijenos i prikupljanje informacija donosi mnogo podataka i s tim povezane rizike s kojima se organizacije suočavaju. Uredba EU br. 910/2014, poznata i pod nazivom eIDAS Uredba (electronic Identification Authentication and Signature), pruža pravnu osnovu na unutarnjem tržištu za elektroničku identifikaciju u državama članicama.

Svrha eIDAS Uredbe je jačanje povjerenja pojedinaca, pravnih osoba i javnih tijela u digitalni svijet i elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu kako bi se osigurala zajednička osnova za pravno sigurnu elektroničku suradnju.

RJEŠENJE

eIDAS Uredba predviđa sudjelovanje certifikacijskih tijela akreditiranih u skladu s Uredbom EU br. 765/2008, u ocjenjivanju sukladnosti pružatelja usluga povjerenja (TSP - Trust Service Providers) i povjerljivih usluga koje pružaju. Procjena sukladnosti se temelji na specifičnim provjerama pružatelja usluga povjerenja (TSP) koje provode akreditirana certifikacijskih tijela.

Certifikat eIDAS izdaje se u skladu sa zahtjevima posebnih europskih referentnih normi. Certifikat eIDAS izdaje se u skladu sa zahtjevima Uredbe EU br. 910/2014 i specifičnim zahtjevima u europskim referentnim normama. Europske referentne norme se neprestano razvijaju i ažuriraju u okviru ETSI-ja, omogućavajući daljnji razvoj povjerljivih usluga. 

Koje su PREDNOSTI eidas certifikata?

Cilj eIDAS Uredbe je na europskoj razini olakšati upotrebu elektroničkih sredstava za identifikaciju u pojedinim državama članicama za fizičke i/ili pravne osobe. U tu svrhu Uredba eIDAS nastoji pojednostaviti uporabu elektroničkih sredstava provjere autentičnosti koju pružaju TSP-ovi vođeni načelom međusobnog priznavanja i uzajamnog prihvaćanja elektroničkih identifikacijskih sustava za provjeru identiteta pravnih osoba i građana od strane javnih vlasti.

Osim što ispunjava zakonske zahtjeve, eIDAS certifikat omogućuje TSP-u da dokaže svoju usklađenost sa zahtjevima norme na europskoj razini, koji usklađuju različita nacionalna pravila pojedine države članice.

OPĆI UVJETI eIDAS CERTIFIKACIJE 

DODATNE
INFORMACIJE

 

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas