ISO20000

ISO 20000

IZGRADITE KONKURENTSKU PREDNOST KVALITETNIJIM IT USLUGAMA

POSLOVNI IZAZOV

Organizacije u današnjem globalnom gospodarstvu, bez obzira na njihovu veličinu i industriju u kojoj posluju, sve više ovise o tehnologiji za dostavu i promociju proizvoda na tržište.  Navedeno dodatno otežavaju brze tehnološke promjene.

Bez obzira da li Vaša organizacija pruža usluge IT-a ili ovisi o internoj  IT podršci u upravljanju administrativnim i prodajnim procesima, trajno poboljšanje kvalitete Vašeg sustava upravljanja IT uslugama u skladu sa zahtjevima ISO 20000 uz neovisnu potvrdu certifikacijskog tijela je ključan poslovni zahtjev. Sve više organizacija zahtijeva ISO 20000 kao preduvjet potpisivanja ugovora, te certifikacija postaje obvezan poslovni zahtjev.

ŠTO JE ISO 20000?

Međunarodno priznata norma za Sustave upravljanja uslugama u informacijskim tehnologijama sadrži niz zahtjeva s ciljem postizanja dosljednosti u upravljanju IT uslugama i infrastrukturom, unutarnjoj ili vanjskoj, u korist zaposlenika i klijenata. Krajnji je cilj djelotvorno upravljanje IT uslugama. Norma se temelji na ključnim procesima od izvještavanja o izvršenju pojedinih usluga, budžetiranju i računovodstvu za IT usluge, do informacijske sigurnosti, upravljanju dobavljačima, incidentima, te upravljanju procesom izmjena i isporuke postojećih i novih usluga.

Kome je norma namijenjena?

Pružateljima usluga IT-a koji žele izmjeriti vlastiti sustav upravljanja pružanja IT usluga kao osnovu za certifikacijski audit. Pružateljima usluga IT-a za prezentiranje dosljedne i visoke kvalitete unutarnjim i vanjskim klijentima. Organizacijama usmjerenim na poboljšanje kvalitete vlastitih  IT usluga te na povećanje produktivnosti uz smanjenje troškova u IT sektoru.

KOJE SU KLJUČNE PREDNOSTI?

Zbog ovisnosti organizacije o informacijama i informacijskim sustavima, povjerljivost, integritet i dostupnost informacija bitni su za održavanje konkurentske prednosti te ugleda organizacije na tržištu. Ostale ključne prednosti su:

  • Smanjenje troškova povećanjem produktivnosti
  • Primjena najbolje prakse
  • ISO 20000 je svjetski priznata norma od strane IT industrije
  • Bolja usklađenost između poslovnih ciljeva i IT-a, smanjivanje rizika i poboljšana komunikacija između poslovnih područja i informatike

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas