Food_small

AUDIT DOBAVLJAČA

Provodimo cjelovitu i detaljnu procjenu sukladnosti sustava dobavljača sa zadanim standardima kupca ili drugim primjenjivim normama. Audite dobavljača prilagođavamo potrebama kompanije, te svojom regionalnom i međunarodnom prisutnošću, osiguravamo audite dobavljača u bilo kojem dijelu svijeta.

Nudimo mogućnost praćenja rezultata provedenih audita i otklanjanja uočenih nesukladnosti putem računalne aplikacije MAIA +.

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:      +385 (0) 99 2351 386          Kontaktirajte nas