ISO22000

ISO 22000

SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE

ŠTO JE ISO 22000?

ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. ISO 22000 definira zahtjeve za upravljanjem sigurnošću hrane koje moraju zadovoljiti sve organizacije u lancu opskrbe hranom kako bi pokazali svoju sposobnost kontroliranja rizika i osigurali da je hrana sigurna za konzumiranje.

Norma je utemeljena na procesnom pristupu te zahtijeva definiranje odgovornosti i mjera kontrole za sve sudionike u lancu hrane. Norma postavlja zahtjeve za uspostavom učinkovite komunikacije između proizvođača, dobavljača i kupaca, dodatne zahtjeve za neprekidnim preispitivanjem efikasnosti i učinkovitosti sustava te implementacijom HACCP principa u kombinaciji s primjenom preduvjetnih programa kao i zahtjeve za upravljanje.

Sustav upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000 u svoje poslovanje uvode tvrtke koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane, a sve kako bi kroz preventivno djelovanje potrošačima osigurali sigurnu hranu.

Prednosti primjene norme ISO 22000:

  • ISO 22000 Vam pomaže upravljati rizicima u vezi sa hranom
  • Postavlja temelj za trajno poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane
  • Osigurava povjerenje kupaca i drugih zainteresiranih strana
  • Omogućava sljedivost i učinkovitu komunikaciju unutar cijelog lanca proizvodnje i prodaje hrane
  • Kompatibilan je sa drugim ISO normama (ISO 9001)

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas