ISO22000

HACCP

 

Jedan od najznačajnijih aspekata u proizvodnji i distribuciji hrane svakako je njena sigurnost. Obveza svakog proizvođača je da na tržištu pruži zdravstveno ispravnu, odnosno sigurnu hranu. HACCP je preventivni sustav koji pomaže proizvođačima hrane prilikom identifikacije, procjene i kontrole opasnosti koje mogu biti vezane za određeni proizvod ili cijelu proizvodnu liniju.

Što je HACCP sustav?

U Republici Hrvatskoj analiza rizika u skladu s HACCP zahtjevima ugrađena je u zakonsku regulativu pa je prema Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07, do 1. siječnja 2009. godine bilo potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane uskladiti s odredbama navedenih propisa.

Tri komponente HACCP sustava

  • Analiza rizika -  predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu značaja tih opasnosti za ljudsko zdravlje
  • CCP (kritične kontrolne točke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se mogu spriječiti ili eliminirati rizici za sigurnost hrane ili njihov utjecaj svesti na prihvatljivu razinu, kao i vršiti njihova kontrola.

  • Preduvjetni programi – predstavljaju niz preventivnih mjera koje se provode kako bi se rizici za sigurnost hrane sveli na minimum

Certifikacija prema zahtjevima HACCP-a

Bureau Veritas provodi certifikaciju HACCP sustava u skladu sa Codex Alimentarius Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003.

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas