27001_ISMS

News

Održan tečaj za za Interne auditore za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Dec. 17 2019

Tečaj za Interne auditore za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga obradio je osposobljavanje osoba za provedbu internog nadzora provedbe mjera kibernetičke sigurnosti ključnih sustava u skladu s Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. Tečaj je uključio upoznavanje s primjenjivim zahtjevima Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i načinom provedbe internih nadzora. Proces internog nadzora obrađen je  u skladu je sa smjernicama za auditiranje sustava upravljanja opisanim u ISO 19011:2018.