Certifikacija

PROVJERA VALJANOSTI CERTIFIKATA

SUSTAVA UPRAVLJANJA

Provjera valjanosti certifikata - UKAS akreditacijA

Certifikati koji su izdani pod UKAS akreditacijom označeni su QR kodom te se njihova valjanost može provjeriti putem aplikacije QR čitača.

QR kod (kratica od eng. Quick Response kod, odnosno brzi odgovor) tip je matričnog barkoda, ili tzv. dvodimenzionalnog koda. Za čitanje QR koda, morate imati QR kod čitač aplikaciju na svom tabletu ili smartphone uređaju.  QR aplikacija će pomoću fotoaparata očitati kod na certifikatu i prikazati informacije pohranjene unutar koda.

Provjera valjanosti certifikata - OSTALE akreditacijE

Valjanost certifikata koji su izdani pod drugim akreditacijama (HAA, ČIA, DANAK i dr.) može se provjeriti putem broja telefona koji je naveden na dnu certifikata ili putem elektroničke pošte na: office.croatia@bureauveritas.com