Drustvena_market

News

SA 8000:2014

Tečaj za interne auditore

Jan. 29 2020

Bureau Veritas Vas poziva na tečaj pod nazivom SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore.

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, od 12.-14.02.2020. godine.

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema SA 8000:2014.

Cilj tečaja je upoznati polaznike sa zahtjevima sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema međunarodnoj normi SA 8000:2014 te osposobiti polaznike za organiziranje i provođenje internih audita.

Program tečaja obuhvaća:

- pregled zahtjeva norme SA 8000:2014
- priprema i provedba internih audita sustava upravljanja društvenom odgovornošću
- upoznavanje principa i metoda audita
- stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji

Kotizacija po polazniku: 3.250,00 kn + pdv.
Kotizacija uključuje: predavanja i radne materijale na hrvatskom jeziku, Bureau Veritas certifikat za interne auditore prema SA 8000:2014 nakon uspješno položenog pismenog ispita, pauze za osvježenje i ručak svaki dan tečaja.

Na tečaj se možete prijaviti putem slijedeće poveznice, a za sve ostale informacije, slobodno nas kontaktirajte.