ISO45001_market_2

ISO 45001

ZAŠTITITE ZDRAVLJE I POVEĆAJTE SIGURNOST NA RADU

POSLOVNI IZAZOV

Zdravlje i sigurnost na radu izravno utječu na uspješnost poslovanja. Ulaganje u zdravlje i sigurnost nije samo trend koji je vezan uz društvenu odgovornost već je i mudra investicija. Na taj se način čuva zdravlje zaposlenika koji stoga postaju produktivniji i motiviraniji, a ujedno se smanjuje broj nesretnih slučajeva i izostanci s posla.

Organizacije sve više vode računa o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, upravljajući rizicima i poboljšavajući pozitivne učinke svojih aktivnosti, proizvoda i usluga. Obvezujuća regulativa, razvoj ekonomske politike, upravljanje ljudskim resursima i druge mjere sve se više koriste za poticanje razvoja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

RJEŠENJE

ISO 45001:2018 nova je međunarodna norma za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (zamjenjuje normu BS OHSAS 18001:2007). 

Norma ISO 45001 se temelji na strukturi visoke razine (HLS) kao i ostale ISO norme. Struktura norme je takva da se postupak certifikacije može provoditi istodobno s drugim normama kao što su ISO 14001 Sustav upravljanja zaštitom okoliša, ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom i drugim normama.

PREDNOSTI UVOĐENJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU

  • Smanjenje broja nezgoda i ozljeda na radu
  • Razvoj i provedba politike djelotvornog upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Dokaz opredjeljenja najvišeg poslovodstva za djelotvornost sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Upravljanje rizicima koji su povezani sa zdravljem i sigurnošću na radu

 

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050           Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas