CSRD

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD)

Usluge verifikacije i provjere usklađenosti kao podrška u transparentnosti vaših mjera održivosti

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) je novi propis EU koji zahtijeva od svih velikih tvrtki da objavljuju redovita izvješća o svojim aktivnostima koje utječu na okoliš i društvo. To pomaže ulagačima, potrošačima, kreatorima politika i drugim dionicima da procijene nefinancijske performanse, istovremeno potičući odgovorniji pristup poslovanju.

Ono što je najvažnije, osigurava da je izvještavanje o održivosti bude usvojeno u velikim i srednjim tvrtkama. I po prvi put, CSRD definira zajednički okvir izvještavanja za nefinancijske podatke.

Primjenjuje se na sve tvrtke koje ispunjavaju najmanje dva od sljedeća tri kriterija; 40 milijuna Eura neto prihoda, 20 milijuna Eura bilance i više od 250 zaposlenih. Većina tvrtki sa sjedištem u EU, kao i podružnice stranih tvrtki u EU-u, je iznad ove veličine i ulazi u opseg CSRD-a – približno 50.000 tvrtki.

Razumijevanje CSRD-a

Standard CSRD-a pomoći će tvrtkama da bolje mjere i upravljaju rizicima koji utječu na okoliš, društvo i upravljanje (ESG), te kako da postanu društveno odgovorniji uz mjerenje, otkrivanje i upravljanje utjecajima na održivost. Pokriva informacije, kao na primjer:

  • Okoliš – klimatske promjene, onečišćenje, vode i morski resursi, biološka raznolikost i ekosustavi, kružno gospodarstvo.
  • Društvo –raznolikost i uključenost, ljudska prava, uvjeti rada, zdravlje i sigurnost, odnosi sa zaposlenicima, razlike u plaćama, srodna prava, radnici u lancu vrijednosti, pogođene zajednice, potrošači i krajnji korisnici.
  • Upravljanje –politike, upravljanje rizicima i interna kontrola, vlasništvo i strukturna transparentnost, neovisnost i nadzor, odgovorna poslovna praksa, etika, anti-korupcija i pošteno ponašanje.

Kako Vas Bureau Veritas može podržati?

Sa specijaliziranim timom stručnjaka za održivost (inženjeri, znanstvenici) koji djeluju širom svijeta, klijentima možemo pružiti jedinstveno razumijevanje i pregled cjelokupnog niza operativnih aktivnosti u skladu s novim standardima izvješćivanja o održivosti. Tvrtke obveznice moraju dostaviti svoje izvješće usklađeno s CSRD-om od 1. siječnja 2024. koje će prikazivati podatke o održivosti iz 2023 godine. Ovo će biti izazovan proces za tvrtke koje izvještavaju, jer će prikupljanje podataka i pregled zahtijevati vrijeme, suradnju između financijskih, operativnih, ljudskih resursa i timova za održivost.

Pozivamo tvrtke da djeluju odmah. Naš tim radi u partnerstvu s tvrtkama, procjenjuje trenutnu situaciju, potrebe i ukazuje najprikladniji put za postizanje usklađenosti.

Nudimo GAP analizu za pregled vaših postojećih organizacijskih praksi i metrike održivosti u odnosu na poznate zahtjeve CSRD-a kako biste identificirali sve nedostatke u postojećim procesima. Također pružamo verifikaciju i provjeru podataka o održivosti za dobrovoljne deklaracije, NFRD, a to ćemo činiti i za CSRD.

Bureau Veritas ima izvrsnu reputaciju  u uslugama održivosti, a naša nepristranost osigurava potpuno povjerenje.

Prednosti

  • Pripremite se za usklađenost s novom CSRD direktivom – steknite povjerenje i kredibilitet
  • Pokažite zainteresiranim stranama učinkovitost Vaše održivosti
  • Privucite kapitalna ulaganja
  • Prikupite podatke na odgovoran i etički način kako biste razvili nove strategije
  • Upravljajte rizicima radi dugoročnog postizanja bolje održivosti
  • Identificirajte probleme i nedostatke radi boljeg donošenje odluka
  • Sve uz podršku stručnog tima za održivost – globalnih lidera u QHSE i CSR-u