Danube Soya

DANUBE SOYA

Razvoj i osiguravanje nabave soje sa kontroliranim porijeklom iz porječja Dunava

POSLOVNI IZAZOV

Proizvođačima krmiva i živežnih namirnica potrebno je godišnje otprilike 35 milijuna tona soje (i njezinih sporednih proizvoda nakon prerade). Od toga se čak 97,5% soje uvozi iz prekooceanskih država. Ovisnost od uvoza soje postala je izazov za sve države Europe. 

ŠTO JE DANUBE SOYA?

Kao odgovor na veliku ovisnost od uvoza i činjenicu da je većina uvezene soje genetski modificirana, osnovana je međunarodna inicijativa Danube Soya.  Radi se o međunarodnom, neovisnom i neprofitnom udruženju, osnovanom sa svrhom razvoja i osiguravanja nabave soje sa kontroliranim porijeklom iz porječja Dunava. Sustav potiče i promovira proizvodnju i prodaju živežnih namirnica te krmiva bez genetsko modificiranih organizama. Cilj udruženja je povećati proizvodnju soje u Europi i time smanjiti ovisnost Europe od uvoza bjelančevinskih usjeva te ujedno ponuditi certificiranu sirovinu koja na europskom tržištu nastupa pod jedinstvenom robnom markom.

Danube Soya logo

 

Danube Soya je robna marka i sustav kvalitete za živežne namirnice proizvedene od soje (npr. tofu, sojini napitci), hrana životinjskog porijekla (npr. mlijeko, jaja, meso) te krmiva čiji je sastav soja sa kontroliranim porijeklom iz porječja Dunava.

CERTIFIKACIJA SUKLADNO ZAHTJEVIMA DANUBE SOYA

Bureau Veritas koji je ovlašten od strane međunarodne inicijative Danube Soya kako ovlašteno kontrolno tijelo za provjeru sukladnosti sa zahtjevima standarda Danube Soya za proizvodnju živežnih namirnica i trgovanje živežnim namirnicama od soje.

Norma je namijenjena:

  • primarnim proizvođačima soje,
  • proizvođačima krmiva,
  • proizvođačima živežnih namirnica (hrana životinjskog i biljnog porijekla u kojima soja nastupa kao osnovna sirovina ili kao jedan od sastojaka) i 
  • trgovcima sojom.

Za detaljne informacije o normi Danube Soya kontaktirajte nas na info@si.bureauveritas.com

DODATNE
USLUGE

 

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 1 6539 482          Kontaktirajte nas