UVJETI KORIŠTENJA

Bilo koja upotreba web stranice podrazumijeva korisnikovo prihvaćanje sljedećih uvjeta.

Korištenje web stranice: Korisnik ima pravo posjećivati web stranicu i obvezuje se poštivati ove uvjete korištenja.

Kao posljedica toga, korisnik se strogo obvezuje da neće:

  • na bilo koji način putem web stranice prenositi ili otkrivati nezakonite informacije, informacije protivne javnoj politici ili klevete;

  • na bilo koji način pogoršavati, neovlašteno preuzimati, napadati distribuiranim uskraćivanjem resursa (DDoS), pronevjeriti podatke i sadržaj web stranice, pokušati zaobići ili oštetiti sigurnosne uređaje, provoditi mrežnu krađu identiteta, lažno uvoditi u infrastrukturu Bureau Veritasa, itd.;

  • i općenito, koristiti web stranicu kako nije u skladu s ovim uvjetima korištenja i/ili na način da se našteti njenom integritetu ili dostupnosti, i/ili interesima i isključivim pravima Bureau Veritasa.

Dostupnost: Web stranica funkcionira 24/24 sata i 7/7 dana. Međutim, u slučaju utjecaja više sile kada je veza spora ili je web stranica preopterećena ili nedostupna zbog elektroničkih komunikacijskih mreža, pristup cijeloj ili dijelu web stranice može biti usporen ili prekinut. Nadalje, Bureau Veritas može poduzeti korektivno ili preventivno održavanje web hosting objekata. Sukladno tome, Bureau Veritas ne jamči dostupnost ili kontinuirani pristup web mjestu.

Intelektualno vlasništvo: Web stranica i njen sadržaj (izvorni kod, tekstovi, slike, fotografije i grafike, podaci, informacije, arhitektura, softver i baze podataka, naziv domene, zaštitni znakovi i logotipi) zaštićeni su zakonima, propisima, međunarodnim konvencijama o intelektualnom vlasništvu, i pripadaju Bureau Veritasu ili podliježu odobrenju za upotrebu.

Posjećivanje web stranice ni u kojem se slučaju neće tumačiti kao prijenos, licenciranje ili ovlaštenje za ponovnu upotrebu sadržaja. U skladu s tim, svako potpuno ili djelomično umnožavanje, predstavljanje, izdvajanje, modifikacija, širenje ili iskorištavanje web stranice ili bilo kojeg od ovdje sadržanih elemenata, na bilo kojem mediju, strogo je zabranjeno, osim ako to prethodno nije pismeno odobrio Bureau Veritas. Bureau Veritas ima pravo mijenjati sadržaj web stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Pravo korištenja fotografija: Bureau Veritas SA i sve njegove podružnice - eksterna banka slika.

Odgovornost: Sve informacije dostupne putem web stranice pružaju se onakvima "kakve jesu". Bureau Veritas ne daje nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, i ne preuzima odgovornost za upotrebu ovih podataka. Pored toga, Bureau Veritas ne daje nikakva jamstva u pogledu relevantnosti, pravodobnosti, cjelovitosti ili prikladnosti objavljenih podataka za potrebe korisnika.

Korisnik je isključivo odgovoran za upotrebu slobodno dostupnih informacija na web stranici.

Bureau Veritas se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu (posebno za bilo kakav financijski, komercijalni gubitak programa ili podataka), koju bi korisnik ili treća strana mogla pretrpjeti kao rezultat korištenja web stranice ili informacija koje se tamo nalaze. Osim toga, Bureau Veritas se odriče svake odgovornosti u slučaju virusa, zlonamjernih softvera ili neželjene pošte koja proizlazi iz posjećivanja web stranice.

Web mjesta izvan Bureau Veritas Grupe koja sadrže hipertekstualnu poveznicu koja vodi do web stranice nisu pod nadzorom Bureau Veritasa, koji stoga odbija svaku odgovornost za njihov sadržaj. Korisnik je isključivo odgovoran za njihovo korištenje.

Jurisdikcija i mjerodavno pravo: Svi sporovi povezani s web stranicom i njenim sadržajem proslijedit će se sudovima u Nanterreu u Francuskoj i na njih će se primjenivati francusko pravo.