RED

RED

direktiva 2014/53/EU

U skladu sa zahtjevima europske direktive 2014/53/EU (RED) možemo ponuditi usluge ocjenjivanja sukladnosti prema prilogi III - MODULU B: EU ISPITIVANJE TIPA

Navedene usluge nudimo u suradnji s prijavljenim certifikacijskim tijelom unutar Bureau Veritas grupe.

Zakonska regulativa na području radijske opreme

Pravilnik:

Pravilnik o radijskoj opremi (NN br. 49/16)

Europska direktiva:

Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas