Certifikacija_market

CERTIFIKACIJA

SUSTAVA UPRAVLJANJA

CERTIFIKACIJA

Certificirati sustav upravljanja znači dokazati svojim kupcima i svim zainteresiranim stranama da je sustav upravljanja Vaše tvrtke usklađen s međunarodno priznatim normama, odnosno sa dobrom poslovnom praksom. Certifikacija može značiti veću konkurentsku prednost, koja demonstrira snagu tvrtke kao i njezino jasno opredjeljenje za trajno poboljšanje.

Certifikacija nije samo priznanje koje daje nezavisna certifikacijska kuća već mora dovesti do boljih poslovnih i financijskih rezultata trajnim poboljšavanjem procesa koji postoje u organizaciji.

Organizacije koje su se obvezale na djelotvornost i transparentnost procesa, sigurnost proizvoda i sustava te zaštitu okoliša svjesne su činjenice da im certifikacija može osigurati trajno priznanje klijenata i zainteresiranih strana te ih uvesti u proces trajnog poboljšanja.  

PROCES CERTIFIKACIJE

Certifikacija nije samo jedan događaj. To je proces audita i nadzora koji provjeravaju usklađenost. Cilj Bureau Veritasa je taj proces učiniti što jednostavnijim i transparentnijim.

Certifikacijski proces obično se sastoji od sedam različitih koraka, svaki potvrđen od strane Bureau Veritasa. Riječ je o trogodišnjem programu koji se sastoji od početne certifikacije, nakon čega slijede nadzorni auditi nakon prve i druge godine, te recertifikacija nakon tri godine. Sveokupni proces i njegov vremenski okvir uvelike su određeni relevantnim akreditacijskim tijelom.

PRIPREMA PROGRAMA CERTIFIKACIJE

Bureau Veritas u suradnji s vama osmišljava odgovarajući program certifikacije na temelju specifičnih potreba i prioriteta vaše organizacije. To znači određivanje sustava upravljanja koje je potrebno auditirati i na koliko mjesta.

PRED-AUDIT

Inicijalni audit je izborni audit koji procjenjuje vaš sustav upravljanja u odnosu na specifične zahtjeve standarda za koji tražite certifikaciju. Bureau Veritas zatim donosi izvješće s pojedinostima o svojim nalazima.

AUDIT FAZA I

Bureau Veritas procjenjuje vašu spremnost za audit fazu II kroz početnu procjenu različitih kriterija kao što su vaše razumijevanje zahtjeva standarda, opseg vašeg sustava upravljanja i vaših sustava internih audita.

AUDIT FAZA II

Vaš auditor pregledava vaš sustav upravljanja i sastavlja detaljno izvješće o nalazima, uključujući neuskladnosti, zapažanja i prilike za poboljšanje gdje je to relevantno. Imat ćete ograničeno vrijeme za provedbu korektivnih radnji u slučaju bilo kakvih nesukladnosti.

INICIJALNA CERTIFIKACIJSKA ODLUKA

Nakon završetka svih potrebnih audita, Bureau Veritas provodi nepristran pregled nalaza i odlučuje hoće li dodijeliti certifikat.

NADZOR

Nadzorni auditi moraju se provoditi najmanje jednom u kalendarskoj godini, osim u godinama recertifikacije. Datum prvog nadzornog audita nakon početne certifikacije ne smije biti duži od 12 mjeseci od datuma odluke o certifikaciji.

RECERTIFIKACIJA

Potpuna ponovna provjera certifikata odvija se automatski svake tri godine kako bi se osigurala trajna sukladnost. To mora biti dovršeno prije isteka postojećeg odobrenog certifikata. Pažljivo zakazivanje recertifikacijskog audita je ključno za izbjegavanje propusta u certifikaciji.

POSEBNI AUDIT (SPECIAL AUDIT)

Neki standardi (npr. IATF 16949) zahtijevaju "poseban audit" na licu mjesta kako bi se ocijenila implementacija i učinkovitost korektivnih radnji za veće nesukladnosti.

SUSPENZIJA, POVLAČENJE, OTKAZIVANJE ILI OBNAVLJANJE ODOBRENOG CERTIFIKATA 

Bureau Veritas može suspendirati, povući, smanjiti, produžiti ili poništitI odobreni certifikat u bilo kojem trenutku te o tome obavijestiti klijenta u pisanom obliku. Ako Bureau Veritas smatra takve radnje potrebnima, klijent će biti u potpunosti informiran i imat će svaku moguću priliku za poduzimanje korektivnih radnji prije donošenja konačne odluke o tome koju radnju Bureau Veritas treba poduzeti nakon isteka takvog razdoblja obavijesti. Nenajavljeni posjeti također se mogu provoditi kao praćenje klijenata kojima je obustavljena certifikacija. Suspenzija se ukida, a certifikacija se vraća nakon zadovoljavajućeg otklanjanja nesukladnosti i provjere od strane Bureau Veritasa o usklađenosti klijentovog sustava upravljanja.

CERTIFIKACIJSKI ZNAK

Naš certifikacijski znak je prepoznat u cijelom svijetu kao simbol za stručnost, profesionalnost i predanost. Certifikacijski znak se može koristiti na svim marketinškim materijalima i on predstavlja simbol Vaše predanosti trajnom poboljšanju, što doprinosi stvaranju povjerenja kod Vaših partnera, klijenata i dobavljača.

Za pravilno korištenje certifikacijskog znaka izdali smo Upute za korištenje certifikacijskog znaka kojim smo željeli osigurati da pravila upotrebe certifikacijskog znaka budu jasna svim našim klijentima.

Ukoliko imate pitanja u vezi korištenja certifikacijskog znaka, obratite nam se i rado ćemo Vam pomoći.

Provjera valjanosti certifikata

Provjera valjanosti certifikata - UKAS akreditacija

Certifikati koji su izdani pod UKAS akreditacijom označeni su QR kodom te se njihova valjanost može provjeriti putem aplikacije QR čitača.

QR kod (kratica od eng. Quick Response kod, odnosno brzi odgovor) tip je matričnog barkoda, ili tzv. dvodimenzionalnog koda. Za čitanje QR koda, morate imati QR kod čitač aplikaciju na svom tabletu ili smartphone uređaju.  QR aplikacija će pomoću fotoaparata očitati kod na certifikatu i prikazati informacije pohranjene unutar koda.

Provjera valjanosti certifikata - OSTALE akreditacije

Valjanost certifikata koji su izdani pod drugim akreditacijama (HAA, ČIA, DANAK i dr.) može se provjeriti putem broja telefona koji je naveden na dnu certifikata ili putem elektroničke pošte na: office.croatia@bureauveritas.com

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas