Image
mission

VIZIJA, MISIJA I ETIKA

NAŠA VIZIJA

Biti lider u našoj djelatnosti i glavni sudionik u svakom od naših tržišnih segmenata, kao i ključnom geografskom tržištu.

NAŠA MISIJA

Pružiti dodanu vrijednost klijentima, usmjeravajući ih na način da im upravljanje koje se odnosi na kvalitetu, zdravlje, sigurnost, zaštitu okoliša i društvenu odgovornost uspješno omogućuje smanjenje rizika i poboljšanje poslovnih rezultata.

NAŠA ETIKA

Naša je Grupacija razvila uspješno globalno poslovanje na temelju svoje dugogodišnje reputacije. Upravo je ta reputacija jedno od najvrjednijih dobara Grupacije u cijelom svijetu te se ona odražava u našim temeljnim i poslovnim vrijednostima te u našem Etičkom kodeksu.

OSIGURAVANJE NEPRISTRANOSTI

Jedna od osnovnih vrijednosti Bureau Veritas Certification i ključni element našeg Etičkog kodeksa je nepristranost.  Stoga je bitno da Bureau Veritas Certification upravlja bilo kojim mogućim sukobom interesa kako bi se zaštitila nepristranost audita i usluga certifikacije.

Bureau Veritas Certification time želi zadržati objektivnost i brand, osigurati zadovoljstvo kupaca i biti u skladu s pravilima akreditacije i regulatornih tijela.

Bureau Veritas Certification je definirala i održava strogu politiku nepristranosti koju temeljito prati putem unutarnjih i vanjskih uspostavljenih odbora nepristranosti.