Inspekcije 2 i 3

INSPEKCIJE

DRUGE I TREĆE STRANE

Sa smanjenjem životnog ciklusa proizvoda i vremena potrebnog za stavljanje proizvoda na tržište, sve je veći izazov isporuka kvalitetnih proizvoda na vrijeme. Ako se ustanovi da proizvod ne ispunjava odgovarajuće specifikacije kvalitete za tržište - bilo nakon ili kasno u fazi proizvodnje - rezultat može biti gubitak proizvoda i prihoda, kašnjenje isporuke ili izgubljeni materijal i potencijalni rizik vraćanja proizvoda proizvođaču.

Razlika između inspekcije druge i treće strane je:

  • Inspekcija druge strane je inspekcija koja se provodi pod vodstvom klijenta i zahtjevima klijenta.
  • Inspekcija treće strane je inspekcija koju Bureau Veritas provodi kao neovisno tijelo. Naša izvješća / potvrde neovisni su o ugovornim obvezama. Bureau Veritas je akreditirano inspekcijsko tijelo tipa A prema normi EN ISO/IEC 17020.

Inspekcija druge strane je provjera kvalitete proizvoda prema unaprijed utvrđenim specifikacijama kvalitete propisanih od strane kupca i koja se provodi u ime kupca, prije, tijekom i / ili nakon procesa proizvodnje. Prije procesa proizvodnje, sirovine se mogu pregledati kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li sami materijali specifikacije. Tijekom procesa proizvodnje proizvodi se pregledavaju u tvornici kako bi se potvrdilo da su zadovoljeni zahtjevi i specifikacije kvalitete. Nakon proizvodnje, roba se može pregledati prije utovara i istovara radi provjere da li je odobreni konačni proizvod otpremljen i primljen prema kupčevim potrebama. Inspekcije tijekom različitih faza proizvodnje mogu pomoći i kupcima i proizvođačima da prate ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda i podržavaju pravovremenu isporuku kvalitetnih proizvoda.

Inspekcija treće strane je provjera kvalitete proizvoda prema unaprijed utvrđenim specifikacijama kvalitete prije, tijekom i / ili nakon procesa proizvodnje. Prije procesa proizvodnje, sirovine se mogu pregledati kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li sami materijali specifikacije. Tijekom procesa proizvodnje proizvodi se pregledavaju u tvornici kako bi se potvrdilo da su zadovoljeni zahtjevi i specifikacije kvalitete. Nakon proizvodnje, roba se može pregledati prije utovara i istovara radi provjere da li je odobreni konačni proizvod otpremljen i primljen prema kupčevim potrebama. Inspekcije tijekom različitih faza proizvodnje mogu pomoći i kupcima i proizvođačima da prate ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda i podržavaju pravovremenu isporuku kvalitetnih proizvoda.

Program inspekcije treće strane može pomoći vašoj tvrtki da:

  1. Ojača i zaštititi imidž i reputaciju marke
  2. Poboljša karakteristike dobavljača i kvalitetu proizvoda da minimizira rizik od gubitka proizvoda, odbacivanja i troškova povrata
  3. Potakne trajno poboljšavanje sustava kvalitete i performansi kako bi to koristilo i kupcu i proizvođaču
  4. Zaštiti prihode od prodaje pomažući u sprječavanju kašnjenja isporuke i plaćanja penala, povrata nekvalitetnih materijala ili proizvoda

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas