SCC_market

SCC

SIGURNOSNO CERTIFICIRANJE DOBAVLJAČA

ŠTO JE SCC?

Sigurnosno certificiranje dobavljača (ugovaratelja) je sustav ocjenjivanja i certificiranja ugovaratelja razvijen od strane petrokemijske industrije, a zasniva se na primjeni najbolje prakse.

SCC certificiranje je namijenjeno organizacijama koje su uključene u izvršavanje poslova u visoko-rizičnom okruženju (rad u tvornicama, na instalacijama, u radionicama i na lokacijama gdje se izvode projekti) kao što su:

  • strojarski radovi
  • električarski radovi
  • građevinski radovi
  • monterski radovi
  • ostale aktivnosti kao što su:
  • izrada izolacija, izrada skela, industrijska čišćenja, pjeskarenje, AKZ, vertikalni transport itd.

AKREDITIRANA CERTIFIKACIJA

Bureau Veritas Hrvatska provodi u suradnji sa Bureau Veritas Austria akreditiranu (Akkreditirung Austria) SCC certifikaciju tvrtki te certifikaciju osoblja koje sudjeluje u opsegu SCC certifikacije,  što je jedan od preduvjeta za uspješnu certifikaciju.

DODATNE
INFORMACIJE

 

USLUGE CERTIFICIRANJA:          +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas