TPED

TPED

direktiva 2010/35/EU

Pokretna tlačna oprema kao što su tlačne posude, cisterne, plinski spremnici i tlačni pribor, treba zadovoljiti zahtjeve TPED direktive da bi se mogla staviti na tržište Europske unije.

Nudimo usluge potvrđivanja sukladnosti pokretne tlačne opreme u skladu sa zahtjevima europske direktive 2010/35/EU (TPED).

Zakonska regulativa na području tlačne opreme

Pravilnik:

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN br. 91/13)

Europska direktiva:

Direktiva 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 1. lipnja 2010. pokretnoj tlačnoj opremi

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas