Machinery

Machinery Directive

direktiva 2006/42/EC

Direktiva o strojevima se primjenjuje na sljedeće proizvode:

  • strojeve;
  • izmjenjivu opremu;
  • sigurnosne komponente;
  • dodatne dijelove za dizanje;
  • lance, užad i pleteno remenje;
  • zamjenjive mehaničke prijenosne uređaje;
  • djelomično dovršene strojeve.

Za proizvode kod kojih nije obavezno potvrđivanje od strane prijavljenog tijela, proizvođačima možemo ponuditi pomoć pri izradi potrebne dokumentacije ili analizu i ocjenu napravljene dokumentacije.

Za strojeve na koje upućuje Direktiva MD, odnosno Pravilnik MD u Dodatku IV kod kojih se traži potvrđivanje od strane prijavljenog tijela, možemo ponuditi usluge potvrđivanja u skladu sa zahtjevima europske direktive 2006/42/EC (MD).

Zakonska regulativa na području sigurnosti strojeva

Pravilnik:

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

Europska direktiva:

Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas