Image
Certifikacija biološke sigurnosti

CERTIFIKACIJA 

BIOLOŠKE SIGURNOSTI

Izbijanje zarazne bolesti na radnom mjestu može se dogoditi u bilo kojem trenutku. Bureau Veritas certifikacija biološke sigurnosti primjenjuje sustavan pristup upravljanju koji zahtijeva primjenu industrijski usklađenih sanitarnih protokola koji pružaju sigurno poslovno okruženje za radnike i kupce.

Nedostatak pripremljenosti na radnom mjestu može potencijalno pogoršati posljedice izbijanja zarazne bolesti, bez obzira da li se radi o COVID-19 ili gripi. Kako bi rizik od zaraze smanjili na najmanju moguću mjeru i osigurali zdravlje i sigurnost, organizacije moraju što je bolje moguće pripremiti sebe i za svoje zaposlenike.

Naša shema certificiranja biološke sigurnosti temelji se na sustavu upravljanja koji zahtijeva da razvijete i primijenite najbolje prakse kontrola, preventivne mjere i sanitarne protokole koji su usklađeni s primjenjivim zahtjevima relevantnih tijela. Ovaj je program važan za omogućavanje da svojim ključnim dionicima, uključujući zaposlenike, kupce, javnost i vlast, pokažete svoju predanost dobrobiti na radnom mjestu i nesmetanom pružanju usluga.


KLJUČNE PREDNOSTI

 

 • Smanjite rizik kontaminacije

  i/ili infekcije radi izlaganja na mjestu rada.

 • Bolje se pripremite za buduće epidemije

  kako bi osigurali zdravlje i sigurnost

 • Pokažite vlastitu opredijeljenost

  sigurnom radnom okruženju i neprekinutom isporukom usluga ključnim dionicima

 • Osigurajte usklađenost

  s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima za upravljanje rizicima zaraznih bolesti

CERTIFIKACIJA BIOLOŠKE SIGURNOSTI - SREDIŠTE SIGURNOG MJESTA RADA

Normu za certifikaciju biološke sigurnosti razvili su Bureau Veritas eksperti iz područja certifikacije, zdravlja i sigurnosti u skladu s najnovijim smjernicama koje se odnose na strategije upravljanja rizikom od zaraznih bolesti. Sustav upravljanja biološkom sigurnošću uspostavlja politiku tvrtke koja se odnosi na nadzor zdravlja zaposlenika i primjenu sanitarnih protokola na mjestu rada kako bi se na najmanju mjeru smanjio rizik od kontaminacije nakon izbijanja zarazne bolesti. Sustav upravljanja uključuje akcijski plan zasnovan na procjeni rizika koji obrađuje područja kao što su obveze usklađenosti, bolovanja, višestruka obuka zaposlenika i prekidi aktivnosti. Redoviti interni auditi i inspekcije sustava upravljanja osiguravaju usklađenost i trajno poboljšanje.

PRAVI RESURSI ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU 

Kako bi se osigurala usklađenost s politikom i protokolima povezanim s rizikom od zaraznih bolesti, tvrtke moraju utvrditi i održavati primjerene resurse i kompetencije. Sustav upravljanja biološkom sigurnošću zahtjeva utvrđivanje i osiguravanje tih resursa, kao što su maske za lice, dezinficijensi i slično. Osim toga, BSMS zahtjeva da kompetencije zaposlenika ispunjavaju obveze usklađenosti te da se poboljšavaju kako bi se uklonile bilo koje nesukladnosti. Tvrtke moraju uspostaviti i odgovornosti za komunikaciju i primjerene komunikacijske kanale za raspodjelu informacija zaposlenicima, kupcima, posjetiteljima, dobavljačima, podizvođačima i pružateljima usluga.

NADZOR OPASNOSTI NA MJESTIMA RADA

Nadzor opasnosti na mjestu rada presudan je za smanjenje infekcije tijekom izbijanja zarazne bolesti. Sustav upravljanja biološkom sigurnošću zahtjeva najdjelotvornije mjere zaštite primijenjene u obliku inženjerskih i administrativnih mjera, sigurnih radnih praksi i odgovarajuće uporabe osobne zaštitne opreme. Za inženjerske i administrativne mjere to može uključivati ​​postavljanje fizičkih barijera i prilagođavanje radnog vremena radi promicanja fizičkog distanciranja. Sigurne radne prakse osiguravaju procedure za smanjenje trajanja i učestalosti izlaganja opasnostima, dok osobna zaštitna oprema može pružiti dodatnu zaštitu od određene izloženosti.

POVEZANI DOKUMENTI

BROŠURA

Ukoliko želite da Vam pošaljemo normu Sustava upravljanja biološkom sigurnošću kontaktirajte nas

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE EDUKACIJE:      +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas

PROVEDBA AUDITA:        +385 (0) 99 487 90 19        Kontaktirajte nas