ABMS_market

ISO 37001

DOKAŽITE INTEGRITET VAŠE ORGANIZACIJE I SMANJITE IZLOŽENOST RIZIKU PODMIĆIVANJA

Podmićivanje je prepoznato kao sveobuhvatni problem koji narušava povjerenje javnosti u lokalnu i državnu upravu te gospodarske subjekte i javne institucije. Formaliziranje sustava za osiguravanje sukladnosti potaknuto je, ne samo prijetnjom financijskim kaznama organizacijama za čije predstavnike je utvrđeno da primaju ili daju mito, već i osobnom kaznenom ili građanskom odgovornošću direktora.

Objavljivanje norme ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS – Anti-bribery Management System) krajem 2016. godine, omogućuje organizacijama uspostavljanje procedura za identifikaciju i određivanje prioriteta obrade rizika podmićivanja, kao i za osposobljavanje i održavanje kompetencija svojih zaposlenika i poslovnih suradnika koji rade za ili u ime organizacije.

ZAŠTO PRIMIJENITI ISO 37001?

ISO 37001:2016 (ABMS) se može primijeniti na organizacije svih veličina i vrsta, bilo da se radi o tvrtkama, tijelima javnog sektora ili udrugama. Norma ISO 37001 se može integrirati u postojeći program usklađenosti prema ISO 19600 Smjernice o sustavima upravljanja usklađenosti ili se može uspostaviti kao samostalan sustav upravljanja.

Norma ISO 37001 se temelji na strukturi visoke razine prema Aneksu SL što omogućava lakšu integraciju sa sustavima upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću na radu ili drugim sustavima upravljanja.

Formaliziranjem osposobljavanja i definiranjem proceduralnog pristupa poslovnom integritetu, ISO 37001 omogućuje organizacijama da:

  • Prepoznaju mjesta koja su najizloženija riziku podmićivanja i uspostave primjerene mjere;
  • Smanje rizik od kaznenog progona zbog neusklađenosti s lokalnim ili međunarodnim zakonskim propisima za suzbijanje podmićivanja;
  • Pokažu etično vođenje koje uključuje zaposlenike i poslovne suradnike;
  • Obnove povjerenje javnosti, kupaca, dionika i unutarnje povjerenje nakon što se dogodio slučaj podmićivanja.

ZAŠTO CERTIFICIRATI ISO 37001?

  • Dokažite da je vaša organizacija provela "razumne i razmjerne" mjere za sprječavanje podmićivanja i poštivanje zakona;

  • Povećajte ugled organizacije i izbjegnite troškove i reputacijske rizike povezane s podmićivanjem;

  • Osigurajte integritet svoje organizacije vlasnicima, direktorima, zaposlenicima, regulatorima i poslovnim suradnicima.

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050           Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas