TPED

CERTIFIKACIJA PROIZVODA

Bureau Veritas Croatia d.o.o. u mogućnosti je pružiti sljedeće usluge :

  • energetski auditi
  • verifikacija izvještaja o emisiji stakleničkih plinova
  • nadzor u zavarivanju
  • SCC certifikacija
  • PED / TPED / CDG
  • certifikacija proizvođača zavarenih konstrukcija prema EN3834, EN15085, EN1090
  • certificiranje zavarivača prema EN287, EN9606
  • atestiranje postupaka zavarivanja prema EN15614
  • ATEX

DODATNE
INFORMACIJE:

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas