Kemija i farmacija

EN 15224

KVALITETA U ZDRAVSTVU

EN 15224: Primjena norme ISO 9001:2015 u zdravstvu

Europska norma EN 15224:2016 utemeljena je na normi ISO 9001:2015 i specifično definira primjenu norme ISO 9001:2015 u zdravstvu. Ova norma je namijenjena onim organizacijama koje žele povećati zadovoljstvo klijenata putem djelotvorne primjene sustava, njegova trajnog poboljšavanja i poboljšavanja kliničkih procesa putem osnovnih aspekata kvalitete utemeljenih na kliničkom iskustvu:

 • primjerena, korektna njega ;
 • raspoloživost;
 • kontinuitet njege;
 • djelotvornost;
 • učinkovitost;
 • pravičnost;
 • njega utemeljena na dokazu/znanju;
 • njega usredotočena na pacijenta uključujući fizički, psihološki i socijalni integritet;
 • uključenost pacijenata;
 • sigurnost pacijenata;
 • pravovremenost/dostupnost

ZAŠTO IMPLEMENTIRATI EN 15224?

 • dokazujete svoju sposobnost dosljednog pružanja zdravstvenih usluga koje udovoljavaju zahtjevima korisnika, zahtjevima relevantnih zakona, propisa i profesionalnim standardima,
 • povećanje zadovoljstva korisnika primjenom i trajnim poboljšanjem sustavom upravljanja,
 • poboljšanje kompetencija i uvjeta rada osoblja,
 • smanjenje ukupnih troškova smanjenjem troškova kvalitete,
 • smanjenje rizika.

ZAŠTO SE CERTIFICIRATI SUKLADNO ZAHTJEVIMA EN 15224?

Certifikacijom Vaše organizacije sukladno zahtjevima ove norme omogućava se neovisna potvrda od strane certifikacijske organizacije kako je sustav upravljanja kvalitetom u vašoj zdravstvenoj organizaciji sukladan zahtjevima EN 15224:2016 i usmjeren na pitanja koja se odnose na sigurnost pacijenata i upravljanje kliničkim rizicima u procesima planiranja, provedbe i upravljanja.

  DODATNE
  INFORMACIJE

  USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

  USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas