Pomorstvo

POMORSTVO

Pomorska djelatnost Bureau Veritas Croatia d.o.o. tiče se nadzora nad gradnjom brodova, praćenja brodova tijekom eksploatacije, kontrole brodske opreme za novogradnje kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Bureau Veritas Croatia d.o.o. pruža usluge certifikacije prema međunarodnom kodeksu upravljanja za siguran rad brodova i sprečavanje zagađenja (ISM) te međunarodnom kodeksu sigurnosne zaštite brodova i luka (ISPS), savjetodavnih usluga kao i obuke u skladu s međunarodnim kodeksima ISM, ISPS, MLC 2006, Risk Assessment, Ship Detainment Prevention....

Bureau Veritas kao zavod s međunarodnim iskustvom u klasifikaciji brodova i s time povezanim uslugama kao što su certifikacija, obuka i savjetodavne usluge mogu pomoći brodarima, brodogradilištima, proizvođačima brodske opreme, osiguravateljima, brokerima, bankarima te predstavnicima vlasti (zastavama).

Bureau Veritas može pomoći u širenju i razvijanju aktivnosti kako bi se išlo ukorak s kvalitetom, zdravljem i sigurnošću, te zahtjevima očuvanja okoliša u pomorskoj industriji. Usluge Bureau Veritasa pokrivaju čitav životni vijek jednoga broda, od projektne faze preko nadziranja broda tijekom eksploatacije pa sve do kraja njegove aktivnosti.

Summary