Drustvena_market

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

ISO 26000 i SA 8000

PROCJENA sukladnosti PREMA ISO 26000

Tvrtke i organizacije nisu izolirane u svom poslovanju, stoga je njihov odnos prema društvu i okolišu u kojem djeluju presudan faktor za njihovo uspješno poslovanje.

Društvena odgovornost posljednjih je godina postala glavna tema koja proizlazi iz sve jačeg pritiska javnosti i organizacija općenito. Jasna je potreba za vjerodostojnim poslovnim praksama koje pokazuju društvenu odgovornost.

Kako bi odgovorila na ta pitanja, Međunarodna organizacija za standardizaciju pokrenula je prve dobrovoljne smjernice o Korporativnoj društvenoj odgovornosti (CSR).

Što je ISO 26000?

ISO 26000 je preporuka, a ne zahtjev, pa se ne može certificirati kao ostale poznatije ISO norme. Umjesto toga, pomaže razjasniti što je društvena odgovornost, pomaže tvrtkama i organizacijama da prevode principe u djelotvorne akcije i pruža najbolje prakse o korporacijskoj društvenoj odgovornosti na globalnoj razini. Namijenjen je svim vrstama organizacija, bez obzira na njihovu djelatnost, veličinu ili lokaciju.

Procjena prema ISO 26000 uključuje mnoga mjerenja koja se odnose na uključenost dionika i obuhvaća sedam osnovnih tema: upravljanje organizacijom, ljudska prava, radni odnosi, okoliš, poštene poslovne prakse, pitanja potrošača, uključivanje i razvoj zajednice.

Ova smjernica nudi sustavni pristup procjenjivanju i procjeni društvene odgovornosti unutar četiri temeljne dimenzije: integracija društvene odgovornosti poduzeća, uključivanje dionika, komunikacija i transparentnost te rezultati i napredak.

Koje su ključne prednosti procjene sukladnosti prema ISO 26000?

  • Strateška prednost u odnosu na konkurenciju
  • Jednostavniji interni procesi i osiguranje provedbe opredjeljenja za društvenu odgovornost i održivost
  • Zaštita imidža organizacije i povećanje zadovoljstva kupaca

SA 8000 CERTIFIKACIJA

POVEĆAJTE UGLED VAŠE TVRTKE DOKAZIVANJEM DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

POSLOVNI IZAZOV

Trenutno globalno poslovno okruženje motivira organizacije da razmotre sve društvene i etičke učinke svojih korporativnih aktivnosti i politika. Organizacije sposobne dokazati odgovoran pristup širim društvenim i etičkim pitanjima dobit će značajnu konkurentsku prednost i pobuditi povjerenje dionika kao što su kupci, investitori, lokalna zajednica i potrošači.

Društvena pitanja poput dječjeg rada, prisilnog rada i diskriminacije zahtijevaju od organizacija da razmatraju ne samo njihov izravan utjecaj, već i utjecaj cjelokupnog lanca opskrbe.

RJEŠENJE

ŠTO JE SA 8000?

SA8000 je prva norma prema kojoj se vrši certifikaciju na ovom području. Kompatibilna je s ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a temelji se na konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO), Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i UN Konvenciji o pravima djeteta.

Svjetski priznata certifikacija prema zahtjevima norme SA8000 uključuje audit sustava upravljanja koji promiče društveno prihvatljive radne prakse te osigurava koristi čitavom lancu opskrbe.

ZAŠTO ODABRATI BUREAU VERITAS?

  • Stručnost - Bureau Veritas je svjetski je lider u području certifikacije društvene odgovornosti. Bureau Veritas Certification ima akreditaciju za SA8000 od siječnja 1999. te provodi audite u više od 30 zemalja u svim vrstama poslovnih sektora i djelatnosti
  • Priznanje - Bureau Veritas član je savjetodavnog odbora SA8000

Što je SAI?

SAI "Social Accountability International" je nevladina, međunarodna organizacija posvećena poboljšanju radnih mjesta i zajednica razvijanjem i primjenom društveno odgovornih normi. SAI spaja ključne dionike u svrhu razvijanja normi, provođenja analiza troškova i koristi, akreditiranja auditora, pruža obuku i tehničku pomoć te pomaže organizacijama u poboljšanju društvene usklađenosti u svojim lancima opskrbe.

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas