ISO50001_market

ISO 50001

SUSTAVI UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Potrošnja energije postala je jedan od ključnih faktora za organizacije, a ušteda energije smanjuje i vaše operativne troškove. Niža potrošnja energije također znači smanjenje emisija stakleničkih plinova i veću brigu za prirodne resurse i zaštitu okoliša.

Predviđa se da će se uz ISO 50001 ostvariti ušteda od 60% u globalnoj potrošnji energije.

ISO 50001 je međunarodno priznata norma za sustav upravljanja energijom (EnMS) koji je objavila ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju).

PREDNOSTI KOJE DONOSI PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Primjenom sustava upravljanja ISO 50001 organizacije stječu konkurentsku prednost i ostvaruju značajne uštede. Energetski intenzivne industrije i drugi sektori mogu postići značajna poboljšanja u potrošnji energije optimiranjem svoje potrošnje i korištenjem većeg udjela obnovljivih izvora energije uz:

  • objektivan i sveobuhvatan prikaz upotrebe i potrošnje energije,
  • projekciju buduće potrošnje i pregled mogućnosti štednje,
  • energetsku hijerarhiju koja usmjerava napore ka poboljšanju,
  • uspostavljanje osnovne potrošnje energije i praćenje daljnjeg poboljšanja,
  • dokaz opredijeljenosti za održivost.

ISO 50001 se može integrirati u postojeće sustave upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu u svim organizacijama koje žele poboljšati i nadzirati svoju energetsku učinkovitost.

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas