Image
Oblikovanje boljeg mjesta rada

OBLIKOVANJE BOLJEG MJESTA RADA

Sa 75 000 zaposlenika koji rade u 140 različitih zemalja, naša je radna snaga naša najvrijednija imovina.

Prioriteti su nam zdravlje, sigurnost, dobrobit i razvoj naših ljudi.

Promovirajući uključivo okruženje nastojimo oblikovati bolje radno mjesto.

NAŠE VRIJEDNOSTI

 • Pozitivan utjecaj na živote milijuna ljudi
 • Zdravlje i sigurnost su apsolutne vrijednosti Bureau Veritasa
 • Razvoj ljudskog kapitala sa sve većim brojem sati učenja
 • Sveobuhvatan okvir u skladu s digitalnim i društvenim izazovima
 • Sve veći broj žena na rukovodećim pozicijama
 • Nadzor i poduzimanje radnji kako bi se uklonile sve rodne razlike u plaćama. U 2020. godini, na razini nerukovodećih pozicija, ovaj omjer žena i muškaraca iznosi 1.00, a izračun se temelji na 74 zemlje koje pokrivaju 76% naših zaposlenih1

1 U 2019. godini, na razini nerukovodećih pozicija, ovaj omjer žena i muškaraca iznosio je 1.02, a izračun je utemeljen na 42 zemlje i pokrivao je 67% naših zaposlenika.

DOPRINOS BUREAU VERITASA ODRŽIVIM CILJEVIMA UJEDINJENIH NARODA:

 • 3: DOBRO ZDRAVLJE I DOBROBIT - Osigurati zdrav život i promicati dobrobit za sve ljude i sve dobne skupine
 • 5: RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojke
 • 8: DOSTOJANSTVEN RAD I GOSPODARSKI RAST - Promovirati stalan, uključiv i održiv gospodarski rast, stalno i produktivno zapošljavanje i dostojanstven rad za sve

NAŠE OPREDJELJENJE

 • Jamčiti svakom radniku radno mjesto bez nezgoda: postići 0,26 stopu nezgoda (TAR2) do 2025. godine
 • Dostizanje 35% zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama3  do 2025. godine
 • Ostvarivanje 35 sati obuke po zaposleniku (godišnje) do 2025. godine
 • Poticanje uključivog okruženja kako bi se osigurala raznolikost
 • Osiguravanje okruženja koje omogućava svim radnicima u Bureau Veritasu učenje i rast
 • Poboljšanje stručnosti naših zaposlenika kako bismo pružali naše usluge
 • Uključivanje naših ljudi aktivnim slušanjem i mjerenjem povratnih informacija
 • Poštivanje načela ljudskih prava
 • Borba protiv diskriminacije

TAR: Ukupna stopa nesreća (Total Accident Rate) (broj nesreća sa i bez izgubljenog vremena x 200 000 / broj odrađenih sati).

 Udio žena iz Izvršnog odbora u pojasu III (interna ocjena, to jest "rukovodeća" ili "vodeća" pozicija) u Grupi.

BV ZELENA LINIJA USLUGA I RJEŠENJA POSVEĆENIH ODRŽIVOSTI

Saznajte više