Image
Healthy Meal Standard

Healthy Meal 

Standard

ŠTO JE HEALTHY MEAL STANDARD? 

Healthy Meal Standard (HMS) je međunarodni Sustav upravljanja kategorijama prehrane čiji je cilj uspostaviti sigurnost, sljedivost i optimizaciju lanca prehrane s ciljem povećanja kvalitete prehrane za krajnjeg korisnika.

HMS je namijenjen hotelima i restoranima, thalasoterapijama, specijalnim bolnicama, lječilištima, školama i vrtićima, poliklinikama i svim ostalim objektima društvene prehrane.

KOJE SU KLJUČNE PREDNOSTI?

Healthy Meal Standard je norma, Sustav upravljanja kategorijama prehrane koji pomaže:

  • Boljoj organizaciji sustava prehrane
  • Razvoju proizvoda i usluga
  • Optimizaciji troškova
  • Usklađivanju dokumentacije sa zakonskim zahtjevima
  • Izradi jelovnika i normativa za posebne prehrambene potrebe ovisno o odabranim kategorijama i želji klijenta

HMS je jamstveni žig zaštićen na međunarodnoj razini, koji je razvila magistra nutricionizma gđa. Diana Gluhak Spajić. Prilikom izrade HMS-a su preuzete određene smjernice i od Svjetske zdravstvene organizacije, no HMS je cjelokupna poslovna metodologija koja uključuje analizu, implementaciju, certifikaciju i nadzor uz laboratorijsko ispitivanje koji traje tri godine. Struktura norme HMS je slična strukturi norme ISO 9001.

CERTIFIKACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KATEGORIJAMA PREHRANE

Bureau Veritas provodi certifikacijski postupak kojim procjenjuje razinu sukladnosti sustava upravljanja kategorijama prehrane sukladno zahtjevima Healthy Meal Standarda – HMS.SUKP.2019. Nakon uspješne provedbe certifikacijskog postupka, izdaje se Bureau Veritas certifikat za usklađenost sustava upravljanja kvalitetom prehrane prema zahtjevima Healthy Meal Standarda.

CERTIFIKACIJSKI CIKLUS traje tri godine i obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Prva godina

Certifikacijski audit obuhvaća pregled dokumentacije i audit u organizacijskim dijelovima i procesima tvrtke. Temeljem prikupljenih informacija i dokaza izrađuju se izvještaji. U slučaju utvrđenih nesukladnosti izrađuje se poseban izvještaj koji detaljno opisuje stanje. Prije davanja pozitivne preporuke za izdavanje certifikata sve nesukladnosti moraju biti otklonjene. Zaključivanje nesukladnosti provodi certifikacijska kuća.

Druga i treća godina

Nadzorni audit provodi se u svrhu nadzora i poboljšanja sustava upravljanja. Tijekom ovih audita također se u slučaju utvrđivanja nesukladnosti izrađuju odgovarajući izvještaji. Zaključivanje nesukladnosti provodi certifikacijska kuća.

Nadzorni auditi se provode jednog godišnje, što znači da će za trajanja certifikacijskog ciklusa biti provedena ukupno dva (2) nadzorna audita. Prvi nadzorni audit se provodi 12 mjeseci nakon certifikacije, a drugi 24 mjeseca nakon certifikacije.

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas