Odgovornost - okoliš

ISO 14001

DOKAŽITE SVOJU ODGOVORNOST PREMA OKOLIŠU

POSLOVNI IZAZOV

Briga o okolišu pozitivno djeluje na ugled Vaše organizacije. Istovremeno, pravilno rješavanje problema zaštite okoliša može povećati ekonomsku korist i na taj način povećati konkurentnost organizacije.

Dokaz o odgovornom pristupu prema okolišu sve više postaje ključni kriterij za odabir dobavljača.  Organizacije s visokom razinom svijesti o zaštiti okoliša više vole sklapati poslove s istomišljenicima, odnosno s onima koji pokazuju svoje opredjeljenje kroz primjenu međunarodno priznate norme kao što je ISO 14001.

RJEŠENJE

ISO 14001 – sustav upravljanja OKOLIŠEM

ISO 14001:2015 je međunarodna norma za sustav upravljanja okolišem te je primjenjiva za sve organizacije. Temeljena na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act), norma ISO 14001 definira zahtjeve za identifikaciju, upravljanje i nadzor aspekata okoliša organizacije te, također, utvrđuje zahtjeve za upravljanjem i poboljšavanjem cijelog sustava.

PREDNOSTI UVOĐENJA SUSTAVA UPRAVLJANJa okolišem

  • Stvaranje sigurnosti za kupce, investitore, javnost i zajednicu dokazivanjem svog opredjeljenja za zaštitu okoliša
  • Povećani nadzor troškova kroz praćenje ulaznih materijala i energije
  • Smanjenje incidenata te smanjenje troškova osiguranja
  • Pomoć za dobivanje dozvola i ovlaštenja za lokalna tržišta

 

DODATNE
INFORMACIJE

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 51 569 050          Kontaktirajte nas

USLUGE EDUKACIJE:             +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas