Image
REC1

IZRAČUN UDJELA RECIKLRANOG MATERIJALA

Brojna međunarodna izvješća su utvrdila da sadašnji ekonomski sustav – linearan (uzmi, napravi, odloži) – više nije održiv te će, ako se ne promijeni, dovesti do iscrpljivanja prirodnih resursa. Koncept kružnog gospodarstva odgovara želji za održivim razvojem te tvrtke imaju ključnu ulogu u prijelazu s linearne ekonomije na kružnu ekonomiju. Svi se dionici slažu da je potrebno ubrzati tranziciju prema gospodarskom sustavu koji korištenje resursa čini učinkovitijim, omogućuje smanjenje utjecaja razvoja na okoliš i poboljšava dobrobit pojedinca.

U tom je kontekstu koncept recikliranja temeljan: dati novi život otpadu i nusproizvodima njihovim ponovnim uvođenjem u proizvodni ciklus izazov je i ambicija u nadolazećim godinama.