KONTROLA DRVA I PROIZVODA OD DRVA

PILJENO DRVO I PALETE

Trupci, piljeno drvo i drvene palete EPAL

Bureau Veritas ima bogato iskustvo u kontroli trupaca i piljenog drva. Na trupcima i piljenom drvu obavljamo kontrolu dimenzija, sadržaja vode (vlažnosti) i utvrđujemo usuglašenosti s važećim EN normama. Za izvršenu kontrolu izrađujemo i izdajemo odgovarajući izvještaj ili certifikat. 

Palete Epal

Također, provodimo i periodične preglede kvalitete proizvodnje drvenih povratnih euro-paleta, koje se proizvode pod robnom markom  EPAL.

Drvene podne obloge i građevinsko drvo

Bureau Veritas ima bogato iskustvo u kontroli parketa i građevinskog drva. Ocjenjujemo kvalitetu parketa i građevinskog drva u skladu s europskim normama. Izdajemo stručna mišljenja o kvaliteti izrade i ugradnji drvenih proizvoda (sudski vještak Ignacij Kregar).

Savjetujemo proizvođače parketa i građevinskog, odnosno piljenog drva koje se upotrebljava u graditeljstvu prilikom označavanja tih proizvoda sa CE oznakom.

DRVENI PRAGOVI I STUPOVI

Bureau Veritas ima bogato iskustvo u kontroli drvenih pragova i stupova. Naše usluge: 

  • obavljamo kontrolu kvalitete i količine pragova i drvenih stupova prije impregnacije,
  • obavljamo kontrolu kvalitete impregnacije drva,
  • obavljamo kontrolu kvalitete sredstava za impregnaciju,
  • izrađujemo i izdajemo odgovarajuće izvještaje i certifikate.

Drvna biomasa - peleti ENplus®

U Bureau Veritas-u pružamo savjete proizvođačima peleta i trgovcima peletima vezano uz dobivanje certifikata po Europskoj shemi EN plus.

EN plus certifikat je sinonim za izvrsnu kvalitetu drvnih peleta za neindustrijsku uporabu.

EN plus pruža i osigurava visoku i dosljednu kvalitetu drvnih peleta i procesa koji su potrebni za njihovu proizvodnju. Navedena certifikacijska shema (ENplus®) ne postavlja samo visoke zahtjeve glede kvalitete konačnog proizvoda, već zahtjeva specifične postupke i praćenje kvalitete tijekom cijelog proizvodnog lanca. Važan je izvor i priprema ulazne sirovine, procedure proizvodnje peleta, uzorkovanje i analize kvalitete tijekom proizvodnje te skladištenje i transport do krajnjeg korisnika.

Standard razvrstava pelete u tri razreda kvalitete: A1A2, i B. Peleti se razvrstavaju u jedan od prethodno navedenih razreda ukoliko udovoljavaju propisanim graničnim vrijednostima u tablici navedenih svojstava.

Samo peleti koju su razvrstani u razrede kvalitete A1 ili A2 mogu biti označeni s oznakom ENplus®. Svojstva istaknuta u tablici proizvođači moraju kontrolirati svakodnevno, dok ostala navedena svojstva provjeravaju nadzorna (kontrolna) tijela na godišnjoj prosudbi (auditu).