Radionica 1

News

23. KONFERENCIJ  BV  DANI - PRVA NAJAVA PREDAVANJA 

 

velj. 24 2023

Kroz predavanja i radionice imat  ćete priliku saznati o dobrim primjerima prakse naših renomiranih tvrtki iz područja upravljanja energijom, izračuna ugljikovog otiska, izrade studije životnog ciklusa proizvoda, novostima u informacijskoj sigurnosti koje donosi nova revizija Norme, što donosi nova EU Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti, održivim prehrambenim sustavima, značaju regulacije postupka prijavljivanja nepravilnosti na održivo poslovanje i još mnogo toga.

Predavanja i radionice će držati specijalisti iz pojedinih područja koje ćemo Vam postupno najavljivati u nekoliko koraka, a ovoga puta najavljujemo  prva dva.

UGLJIKOV OTISAK ORGANIZACIJE, UGLJIKOV OTISAK PROIZVODA I METODOLOGIJA PROCJENE ŽIVOTNOG CIKLUSA (LCA)

Organizacije, odnosno poslovni subjekti, najprije s redovitim i točnim izračunavanjem svoga ugljikova otiska (zbrojem emisija svih stakleničkih plinova u obliku CO2 ekvivalenata), a kasnije i uspostavljanjem mjera za njegovo smanjenje, dio su rješenja za problem klimatskih promjena, pri čemu dugoročni cilj treba biti ugljikova neutralnost.

Dodatno, organizacije se mogu posvetiti i izračunu emisija stakleničkih plinova povezanih s pojedinačnim proizvodima i to prema principu procjene životnog ciklusa (LCA metodologija).

U tom slučaju govorimo o ugljikovom otisku proizvoda, koji može postati ogledni primjer kako utjecati i na konkurenciju i na vlastito poboljšanje u smanjivanju emisija u okoliš, a kojega bi trebali sve više uvažavati i kupci proizvoda i birati one proizvode koji imaju što niži ugljikov otisak.

U predavanju će se diskutirati o prednostima i nedostacima postupaka vezanih uz utvrđivanje ugljikovog otiska organizacije i proizvoda i njihove primjene u praksi.

PREDAVAČ: DR. SC. DAVOR LJUBAS, DIPL. ING. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE - Prof. dr. Davor Ljubas voditelj je Katedre za inženjerstvo vode i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1996. godine.  Tijekom profesionalne karijere boravio je u Forschungszentrum Karlsruhe/ Karlsruhe Institute of Technology, SR Njemačka, kao dobitnik istraživačke stipendije DAAD a doktorsku disertaciju Mogućnosti primjene magnetičnih fotokatalizatora u tehnologiji pripreme pitke vode obranio je  2004. godine.  Istraživački rad usmjerio je na laboratorijska i pilot ispitivanja tehnologija na području obrade vode, goriva, maziva i zaštite okoliša. Objavio je više od 70 znanstvenih i stručnih radova kao autor ili koautor. Koautor je na preko 50 studija, elaborata, tehnoloških projekata, idejnih rješenja, analiza i stručnih mišljenja izrađenih u okviru suradnje s gospodarstvom.

 

ZAKONODAVNI OKVIR IZVJEŠTAVANJA O ODRŽIVOSTI I EU TAKSONOMIJA

Europska Komisija donijela je Direktivu o korporativnom izvješćivanju o održivosti (The Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Ovom se direktivom revidiraju obveze uvedene Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (NFRD) koja je u hrvatsko zakonodavstvo implementirana kroz Zakon o računovodstvu.

Novom se Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti želi poboljšati relevantnost, usporedivost i pouzdanost informacije o održivosti kako bi se ostvarili ciljevi postavljeni u europskom Akcijskom planu o financiranju održivog rasta.

U ovom će se predavanju objasniti obveza izvješćivanja ESG informacija određenih velikih poduzetnika i grupa od javnog interesa, odnosno pojmovne razlike i sadržaj pojedinih izvješća koji sadržavaju te nefinancijske informacije.

PREDAVAČ: DR. SC. NIKOLINA MARKOTA VUKIĆ, INSTITUT ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE (IDOP) -  Dr. sc. Nikolina Markota Vukić doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja društveno odgovornog poslovanja i izvještavanja o održivosti, a danas je članica Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) mandatnog tijela europskog parlamenta za izradu EU standarda izvješćivanja o održivosti.  U Hrvatskoj i Europskoj uniji koordinira te provodi projekte vezane uz razvoj DOP-a, a na RRIF Visokoj školi za financijski menadžment nositeljica je kolegija Nefinancijsko izvještavanje i Zaštita okoliša. Zagovornica je sustavnog prikupljanja ESG podataka što je rezultiralo razvitkom Platfome digitalnog rješenja za sastavljanje izvještaja o održivosti prema GRI Standardima.