radionica 2

News

23. KONFERENCIJA  BV  DANI - DRUGA NAJAVA PREDAVANJA 

tra. 4 2023

Program obuhvaća interesantne teme vezane za upravljačke sustave s posebnim fokusom na aktualna pitanja održivosti i održivog poslovanja.

Predavanja i radionice će držati specijalisti iz pojedinih područja, a ovom prilikom želimo predstaviti:

Uloga regulacije postupka prijavljivanja nepravilnosti na održivo poslovanje

Uloga prijavitelja nepravilnosti, široj javnosti poznatih pod pojmom „zviždači“, koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju i druge oblike povrede javnog interesa, ključna je u stvaranju boljeg društva. Regulacija postupka prijavljivanja nepravilnosti pokazala se nužnom kako bi ih se potaknulo na prijavljivanje korupcije te zaštitilo od svih oblika diskriminirajućih postupanja.

U predavanju ćemo pokušati odgovoriti na pitanje koja je ustvari uloga antikorupcijskih mehanizama u stvaranju boljeg radnog okruženja i ostvarenju boljih poslovnih rezultata organizacije i koji su nam alati pritom dostupni.

PREDAVAČ: JADRANKA OREŠKOVIĆ, INDAGO d.o.o. -   Stekla je više od 16 godina profesionalnog iskustva u eminentnim hrvatskim odvjetničkim društvima i u najvećem globalnom konzultantskom društvu Deloitte u kojem je bila voditelj Odjela pravnog savjetovanja.  Članica je Hrvatske odvjetničke komore od veljače 2011. godine. U sklopu svog svakodnevnog poslovanja pruža pravnu podršku na najvišoj razini i savjetuje strane i domaće tvrtke u svim aspektima njihovog poslovanja.  Specijalizirana je za korporativno pravo, M&A, restrukturiranja i procese reorganizacije, pitanja insolventnosti, javne nabave, radno pravo, financijsko pravo i usklađenost s propisima.

 

ODRŽIVI PREHRAMBENI SUSTAVI

Europska Komisija donijela je Direktivu o korporativnom izvješćivanju o održivosti (The Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Prezentacija opisuje  okvir i značenje Održivog  prehrambenog sustava.

To  je prehrambeni sustav koji osigurava sigurnost hrane i prehranu za sve, na takav način da ekonomske, društvene i ekološke osnove za stvaranje sigurnosti hrane i prehrane za buduće generacije nisu ugrožene. Implementacijom tzv ESG kriterija  (Environment, Social, Governance) potičemo prijelaz na održivi sustav hrane u skladu sa Strategijom od polja do stola.

PREDAVAČ:  TANJA DINIĆ, Fortenova grupa d.d. -  Zaposlena u Fortenova grupi na poziciji Direktor Interne revizije za sigurnost hrane.  Odgovorna je za reviziju osiguranja sustava kvalitete i sigurnosti hrane , poštivanje svih zakonskih zahtjeva, standarda, normi te internih procedura iz područja sigurnosti hrane, osiguranja kvalitete, zaštite potrošača kao i reviziju provođenja dobre laboratorijske i proizvodne prakse unutar proizvodnih kompanija i maloprodaje Fortenova Grupe.  Magistar je prehrambene tehnologije, Interni auditor za sustave upravljanja sigurnošću hrane i zaštitu okoliša te ovlašteni interni revizor za područje gospodarstva.