BV DANI 6

Business

23. KONFERENCIJA BV DANI – PET NAJAVA PREDAVANJA

srp. 10 2023

Osim predavanja, program uključuje radionice na kojima sudionici konferencije mogu steći nova znanja iz odabranih područja.

SLIČNOSTI I RAZLIKE U POSTUPCIMA IZRAČUNAVANJA UGLJIKOVA OTISKA ORGANIZACIJE I UGLJIKOVA OTISKA PROIZVODA – PRIMJER PROIZVODNJE ALUMINIJA U TVRTKI ALUMINIJ INDUSTRIJA D.O.O.

Organizacije s redovitim i točnim izračunavanjem svoga ugljikova otiska (zbrojem emisija svih stakleničkih plinova u obliku CO2 ekvivalenata), a kasnije i uspostavljanjem mjera za njegovo smanjenje, dio su rješenja za problem klimatskih promjena. Dodatno, organizacije se mogu posvetiti i izračunu emisija stakleničkih plinova povezanih sa pojedinačnim proizvodima i to prema principu procjene životnog ciklusa (LCA metodologija). U tom slučaju govorimo o ugljikovom otisku proizvoda.

Aluminij industrija d.o.o. svjesna globalnog utjecaja aluminijskog sektora na okoliš, želi graditi održivu proizvodnju koja se temelji na kružnoj i recikliranoj proizvodnji gdje važan fokus predstavljaju izvori energenata iz obnovljivih izvora.  Pojam održivog razvoja za njih predstavlja ekonomsku uspješnost i društvenu odgovornost, uz istovremenu zaštitu prirodnih i ljudskih resursa. Ponosni na svoja dostignuća u sklopu radionice predstaviti će svakodnevne i buduće aktivnosti za postizanje još boljih rezultata, iznijeti svoje parametre i prezentirati načinu na koji su proveli i analizirali podatke.

MODERATORI:  Dr.sc. DAVOR LJUBAS, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - Prof. dr. Davor Ljubas voditelj je Katedre za inženjerstvo vode i okoliša na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1996. godine. Istraživački rad usmjerio je na laboratorijska i pilot ispitivanja tehnologija na području obrade vode, goriva, maziva i zaštite okoliša. Objavio je više od 70 znanstvenih i stručnih radova kao autor ili koautor. Koautor je na preko 50 studija, elaborata, tehnoloških projekata, idejnih rješenja, analiza i stručnih mišljenja izrađenih u okviru suradnje s gospodarstvom.

ANDREJA RADIĆ, Aluminij industrija d.o.o. -  Andreja Radić magistrica inženjerka rudarstva, nakon uspješno završenog školovanja na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGNF) u Zagrebu, svoju profesionalnu karijeru započela je u području eksploatacije rude boksita. Početkom 2022. godine postaje dio Tehničkog odjela Aluminij industrije na poziciji Menadžer Tehničkog biroa te aktivni član tima sustav upravljanja koji nastoji zadovoljiti sve kriterije održivog razvoja. Uspostavili su i certificirali integrirani sustav upravljanja, postali članovi Aluminum Stewardship Initiative (ASI) i certificirali se, izradili Plan upravljanja Biodiverzitetom, Ugljikov otisak (Footprint) te Procjenu životnog ciklusa proizvoda (LCA).

 

POBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KLIME I KULTURE 

Preduvjet za uspješnu implementaciju upravljačkog sustava jesu dobre organizacijske klime i kulture koje čine važan faktor funkcioniranja, razvoja i stabilnosti poduzeća. Dobrom kulturom i klimom su zaposlenici motivirani za poboljšanja i zato je važno prije uspostave upravljačkog sustava podignuti ili barem izmjeriti postojeću kulture organizacije.  Na radionicama će se na primjerima iz prakse stvarati okruženje za zadovoljstvo zaposlenika te izvući zaključci što je ljudima važno u organizacijama. Cilj ove radionice je dati jasnu viziju što je ključno za održavanje dobre organizacijske kulture i klime te kako poboljšati situaciju u organizacijama koje ih dovoljno ne njeguju. 

MODERATOR:  NINO KARAMATIĆ, Hrvatska kontrola zračne plovidbe -  Nino Karamatić magistrirao je na FPZ-u u Zagrebu. Trenutno je na poziciji savjetnika uprave u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. i nositelj kolegija: Upravljanje rizičnim situacijama, na zavodu za aeronautiku pri FPZ-u u Zagrebu.  U svojoj profesionalnoj karijeri obavljao je funkcije: člana Uprave, izvršnog direktora korporativnih funkcija, direktora ljudskih resursa, menadžera rizika te menadžera kvalitete i okoliša. Nositelj je nekoliko međunarodnih certifikata iz područja upravljanja rizicima izdanih od IANS Luxembourg. Vanjski suradnik nekoliko Veleučilišta i poslovnih škola u Zagrebu te akreditirani vodeći procjenitelj za međunarodne standarde ISO 9001 i ISO 14001.