24 BV DANI 1 NAJAVA

Business

24. KONFERENCIJA BV DANI - PRVA NAJAVA PREDAVANJA 

svibnja. 9 2024

24. Bureau Veritas dani održat će se od 09. do 11. listopada 2024. godine u jedinstvenom ambijentu hotela Coral Plava Laguna u Umagu.

S naglaskom na brojne izazove s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju tema ovogodišnje konferencije je Poslovna sigurnost i izazovi upravljanja kako bi vam kao vaši profesionalni partneri pružili podršku i osigurali dugoročni razvoj.

Predavanja i radionice će držati specijalisti iz pojedinih područja. U nastavku vam predstavljamo prva 4 predavanja:

09:15 - 09:40 Proces upravljanja promjenama u farmaceutskoj industriji

Zašto je potrebno upravljati promjenama u farmaceutskoj industriji i kako se istima upravlja:
1. Svrha promjena
2. Postupak upravljanja promjenama ( evaluacija promjena)
3. Zahtjevi industrije/regulatorni zahtjevi
4. Implementacija promjena
5. Učinkovitost promjena

Predavač: Romana Mance Stepić, Jadran - Galenski Laboratoriji d.d.

Romana Mance Stepić završila je Prehrambeno biotehnološki fakultet, studij Biotehnologije u Zagrebu. Dio je JGL-a od 2006. godine kada počinje raditi kao voditelj tehnološkog procesa na izradama i doziranju sterilnih očnih kapi u Proizvodnji. U odjel Monitoringa čistih prostora prelazi 2010. godine  kao voditelj odjela gdje se bavi nadzorom mikrobiološke/čestične čistoće prostora. 2016. godine postaje ekspert za GMP u Proizvodnji te  2017. dio Osiguranja kvalitete gdje upravlja sustavom dokumentacije i promjenama.

 

09:40 - 10:05 Strategija upravljanja ugljikovim otiskom poduzeća

U okviru predavanja se prikazuje proces i značaj izrade strategije upravljanja ugljikovim otiskom na razini organizacije. Prvo je potrebno započeti kontinuirano računati ugljikov otisak organizacije i izabrati baznu godinu. Pri izboru bazne godine potrebno je voditi računa da za tu godinu postoje dostupni točni, pouzdani i sveobuhvatni podaci. Sljedeći korak je definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva smanjenja emisije u odnosu na baznu godinu, a u skladu s Pariškim sporazumom i Europskim zelenim planom. Zatim slijedi izrada akcijskog plana, kao ključnog dijela strategije upravljanja ugljikovom otiskom. Akcijski plan bi trebao uključiti sve prepoznate troškovno-učinkovite mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova organizacije. Konačno, cijeli proces završava najzahtjevnijim korakom, a to je provedba mjera definiranih akcijskim planom. 

Predavač: Željko Jurić, NET ZERO d.o.o.

Mr.sc. Željko Jurić dipl.inž.stroj. ima 29 godina profesionalnog iskustva u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, koje je stekao u NET ZERO, Energetskom institutu Hrvoje Požar i Ekonergu. Dugogodišnje iskustvo u izračunu i smanjenju ugljikovog otiska obuhvaća rad s više od 60 privatnih i javnih poslovnih subjekata. To uključuje izračune emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz svih relevantnih kategorija prema normi ISO 14064-1:2018, odnosno iz sva tri opsega prema standardu definiranom u okviru GHG Protokola o stakleničkim plinovima za korporacije te izradu strategije upravljanja ugljikovim otiskom i akcijskog plana za smanjenje emisija stakleničkih plinova. 

 

10:05 - 10:30 Izazovi upravljanja dobavljačkim lancem

U današnjem globalnom poslovnom okruženju, upravljanje dobavljačkim lancem postaje sve kompleksnije te samim time sve izazovnije za ostvarivanje održivosti i društvene odgovornosti našeg vlastitog poslovanja. Predavanje će istražiti izazove s kojima se organizacije suočavaju u osiguravanju da njihovi dobavljači poštuju etičke standarde, pravedne radne uvjete i ljudska prava. Raspravit ćemo i kako integracija ekoloških standarda u dobavljački lanac postaje sve važnija te kako educiranje dobavljača može potaknuti pozitivne promjene. Ovo predavanje će istražiti ključne aspekte odgovornog upravljanja dobavljačkim lancem te razmotriti strategije za postizanje održivosti i društvene pravednosti u poslovnom okruženju.

Predavač: Andrea Vidović, Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Andrea Vidović, dipl.ing.preh.teh., diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine radi u Bureau Veritas Croatia d.o.o., kao vodeći auditor i stručnjak za prehrambenu industriju. Kroz godine, završava edukacije iz područja auditiranja sustava društveno odgovornog poslovanja (SMETA, SA8000) u Londonu, Istanbulu i Firenci te stječe dodatno iskustvo na auditima u regiji, kako akreditiranih shema tako i audita druge strane za specifične klijente. Trenutno je Voditelj kategorije proizvoda iz društvene odgovornosti te APSCA odobreni auditor za društveno odgovorno poslovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo u implementaciji, provođenju audita i edukaciji za sustave upravljanja. 

 

10:30 - 10:55 Unapređenje i sigurnost internog auditnog procesa kroz automatizaciju putem MS Power Platforme i Power BI alata

Kroz predavanje će se prikazati kako unaprijediti proces internog audita putem automatizacije koristeći MS Power Platform i Power BI. Uz dugogodišnje iskustvo, ekspertiza i sinergija timova unutar organizacije, omogućila im je da izbjegnu korištenje skupih i ponekad nepotpunih gotovih rješenja. Ovo predavanje će vam pružiti praktične primjere kako unaprijediti interni audit u vašoj organizaciji, poboljšavajući efikasnost i preciznost te osiguravajući bolju transparentnost i upravljanje internim kontrolama.

Predavači: Anesa Budim – Kovač i Rijad Smajlović, Authority Partners d.o.o.

Anesi Budim Kovač je, kao direktorici operacija u Authority Partners Sarajevo, fokus na razvoju procesa i politika koje su omogućile Authority Partners rast u 500+ jakih dobavljača globalnih tehnoloških rješenja za klijente širom svijeta. Lider od povjerenja, posvećena njegovanju okruženja koje potiče profesionalni i osobni razvoj. Obrazovana i strastvena u svom poslu, voli motivirati svoj tim da bude bolji bez obzira na izazove. Snažno vjeruje u moć samousavršavanja i stalnog učenja te naporno radi na stvaranju radnog okruženja usmjerenog na klijenta i  izgrađenog na suradnji, povjerenju i predanosti.

Rijad Smajlović, Senior Lead Infrastructure Engineer u Authority Partners Sarajevo​​​​​​​, posjeduje dugogodišnje iskustvo u dizajnu i implementaciji kompleksnih sistemskih rješenja baziranih na Microsoft tehnologijamaKao Microsoft Certified Trainer je od 2006. godine održao desetak MOC u Logosoft edukacijskom centru te pripremao radionice prema potrebama klijenata. Posljednjih 10ak godina aktivno radi na raznim projektima implementacije riješanja za Microsoft365 / Cloud solutions (Office365 / Azure) u poslovnom okruženju te rado prezentira na Microsoft konferencijama.