Dokazana kvaliteta

Novosti

Bureau Veritas Croatia 

stekao je ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede za certifikaciju oznake

Dokazana kvaliteta

ruj. 12 2021

Bureau Veritas Croatia stekao je ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede za certifikaciju oznake Dokazana kvaliteta.

Time je Bureau Veritas postalo Delegirano tijelo za provedu postupka potvrđivanja sukladnosti sa sepcifikacijom proizvoda Dokazana kvaliteta.

Nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”  razvilo je Ministarstvo poljoprivrede, kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, jaja, voća, povrća, mlijeka, mesa i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda sa dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.

U svrhu ishodovanja prava na korištenje znaka “Dokazana kvaliteta”, svaki zainteresirani proizvođač ili udruženje proizvođača podnosi zahtjev za potvrđivanjem sukladnosti sa specifikacijom proizvoda delegiranom tijelu.

Više informacija o nacionalno sustavu Dokazana kvaliteta možete pronaći ovdje.