Medusa

Novosti

Bureau Veritas Croatia

sudjeluje u projektu MEDUSA 

sij. 29 2021

Bureau Veritas Croatia sudjeluje u projektu MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu)

Usklađivanje potrebe tržišta rada s jedne strane te ponude obrazovanja koje nude visoka učilišta u domeni pomorstva s druge, zajednički je cilj projekta MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) na kojem će uz nositelja projekta Pomorski fakultet u Rijeci sudjelovati još devet partnera.

Bureau Veritas Croatia uključio se u projekt 27.03.2019, potpisom Sporazuma o partnerstvu na Pomorskom fakultetu u Rijeci, kojem su osim Pomorskog fakulteta u Rijeci pristupili još i Sveučilište u Splitu Pomorski Fakultet; Sveučilište u Zadru, Odjel za pomorstvo; Udruga Pomorskih Agenata Hrvatske; Zorović d.o.o.; Seaquest Shipmanagement d.o.o.; Panalpina Croatia d.o.o.; Bureu Veritas Croatia d.o.o.; Brodogradilište Viktor Lenac, d.d. i Jadrolinija Rijeka.

Projekt MEDUSA vrijednosti 3.996.913,48 HRK predviđa se razvoj novog diplomskog studija Menadžment u brodarstvu te unapređenje postojećih diplomskih studija iz područja Brodostrojarstva, Nautike, Logistike i menadžmenta u pomorstvu koja se izvode na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu primjenom HKO metodologije, kroz utvrđivanje standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija.

Održane su zajednički sastanci i radionice projekta na kojima se zajednički raspravljalo o razvoju standarda kvalifikacija i ishoda učenja projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA, utvrđivanjem koraka za razvoj tri nova zanimanja (inspektor broda, HSEQ voditelj, voditelj dobavnog lanca).

Bureau Veritas Croatia je uključen u projekt sa dva stručnjaka, čiji je zadatak doprinijeti razvoju standarda kvalifikacija za nova zanimanja sa stanovišta zahtijeva klasifikacijskih društava.