ALH Safeguard

News

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI 

uspješno potvrdili primjenu SAFEGUARD zahtjeva

srp. 2 2020

Jadranski luksuzni hoteli na svojih šest lokacija uspješno su potvrdili primjenu mjera u skladu sa zahtjevima SAFEGUARD Programa prevencije rizika i zaštite zdravlja te su prvi hotelski lanac u Hrvatskoj kojemu su dodijeljene SAFEGUARD oznake (više informacija o svim lokacijama koje su usklađene sa SAFEGUARD zahtjevima možete saznati ovdje.

ALH SAFEGUARD
 
SAFEGUARD oznaka dodjeljuje se organizacijama na onim lokacijama na kojima je organizacija primijenila politike i postupke usklađene s lokalnim regulatornim zahtjevima, dobrom higijenskom, zdravstvenom i sigurnosnom praksom koje podržavaju ublažavanje širenja SARS-CoV-2 (uzrok COVID-19).