NEFINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2

Newsroom / News

NEFINANCIJSKI IZVJEŠTAJ: KAKO OBVEZU PRETVORITI U PRILIKU?

lip. 8 2022

Održivi razvoj i teme vezane uz CSR (Corporate Social Responsibility) ili ESG (Environmental, Social and Governance) postali su ključni pokretači rasta i katalizatori povjerenja za sve dionike u gospodarstvu.

Održivi razvoj i teme vezane uz CSR (DOP - Društveno odgovorno poslovanje) ili ESG (Ekološki, društveni i upravljački kriteriji) postali su ključni pokretači rasta i katalizatori povjerenja za sve dionike u gospodarstvu. Osim njihovog financijskog učinka i sposobnosti za inovacije, organizacije se sada ocjenjuju prema njihovom utjecaju na planetu i ljude. Kao i sve organizacije koje kotiraju na burzi, Mersen, svjetski stučnjaci za specijaliziranu električnu opremu i napredne materijale, podliježe obvezi svake godine objavljivati Izjavu o nefinancijskim pokazateljima, u kojoj se opisuje društveno odgovorno poslovanje tvrtke. Ova potreba stvorila je priliku za Mersen da sa zainteresiranim stranama podijeli jasnu viziju svoje strategije i poboljšanja izvedbe.

Objašnjenje.

DOP U MERSENOVOJ DNK

Donositelji odluka suočavaju se s izazovom izgradnje povjerenja sa svim zainteresiranim stranama: dioničarima, upravnim odborima, zaposlenicima, kupcima i društvom u cjelini. Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je danas ključno pitanje. Mersen ima globalno jedinstven pristup prema  zaposlenicima, tržištima, proizvodima i načinu poslovanja. Međutim, prije nego što se u Francuskoj pojavio zahtjev za izvještavanje o nefinancijskim pokazateljima ili regulirano izvješće o održivosti (DPEF inicijali na francuskom – Declaration of Extra Financial Performance), Mersen Grupa nije imala načina da istinski procijeni učinak svoje politike DOP-a.

“Mersen je oduvijek imao vrlo pragmatičan pristup DOP-u: ako je Grupa davala smjernice, svaka lokacija ih je provodila u skladu sa svojim specifičnim kontekstom. Danas, provođenje našeg nefinancijskog izvješćivanja za DPEF znači da smo morali uspostaviti jasno definirane KPI-jeve za naše izazove koji su zajednički svim lokacijama, kako bi formalizirali prikupljanje podataka... To nam je dalo integriranu viziju našeg učinka" sažima Laurence Lamy, voditelj komunikacija Mersen Grupe.

POSAO DUGOTRAJNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA, SADA DONOSI PLODOVE

Mersen je obvezan svake godine prezentirati nefinancijske pokazatelje koje provjerava akreditirani pružatelj (Third-Party Organization / OTI francuska skraćenica). Potkrepljujući dokumentirani dokazi, kao što su računi za energiju, koriste se za provjeru podataka – ali se također provode provjere dosljednosti - npr.: da li je ova potrošnja energije proporcionalna onoj koja se očekuje za ovu vrstu radnog mjesta? Jesu li uključena sva brojila? Neki su podaci centralizirani i odmah dostupni, kao što su podaci o ljudskim resursima kojima se upravlja unutar jednog IT sustava za ljudske resurse: lako je objediniti brojke koje se odnose na radnu snagu, rodnu raznolikost, izostanak s posla, zapošljavanje ili broj sati obuke. Ostale informacije proizlaze iz izvješćivanja koja se provode na lokacijama (potrošnja sirovina, emisije stakleničkih plinova, proizvedeni otpad, itd.). Auditori zatim provjeravaju podatke koje su prikupili voditelji zaštite okoliša i zaštite na radu na lokaciji. Nakon objedinjavanja informacija, mišljenje koje je dostavio davatelj uvjerenja uključeno je u objavljeno izvješće o održivosti i uključuje zapažanja o kojima Lamy napominje: „Za nas su to sve područja za poboljšanje“.

PROVJERE "NA TERENU" 

Kada je DPEF uspostavljen, Mersenovu provjeru podataka o DOP-u obavili su financijski auditori tvrtke. No, posljednje 3 godine tvrtka se obratila Bureau Veritasu. "Prvi pružatelj provjera pomogao nam je strukturirati prikupljanje podataka, izgraditi repozitorij... Ali, kako bismo sami sebe dodatno potaknuli, pozvali smo Bureau Veritas, sa svojim dubokim iskustvom u industriji, da iznova pogleda naše činjenice i brojke. Bureau Veritasov auditor izlazi na teren i "izaziva" naše timove, na njihovom tehničkom jeziku, o njihovim operacijama i opremi” objašnjava Laurence Lamy.

S praktične strane, posjete za provjeru organiziraju  se unaprijed: od srpnja svake godine Mersen i Bureau Veritas dogovaraju uzorkovanje za opseg provjere, određujući koje lokacije će biti auditirane, u Francuskoj i inozemstvu. Tim za provjeru formira se od auditora koji su geografski bliski lokacijama i s odgovarajućim iskustvom prema aktivnostima lokacije koja se auditira. Auditi lokacija planirani su za posljednje tromjesečje, a provjera konsolidiranih podataka provodi se u veljači.

UČINITE PROVJERU PRILIKOM

Činjenica da DPEF uredba ne navodi određenu  metodologiju izvješćivanja, zahtjeva provjeru treće strane. Tim za provjeru procjenjuje podatke kako bi potvrdio da je izvješćivanje:

  • Relevantno (odgovara Mersenovim značajnim pitanjima održivosti);
  • Pouzdano (temeljeno je na prihvaćenim standardima koji jamče kvalitetu i usporedivost podataka);
  • Integrirano (prikazuje se u kombinaciji s računovodstvenim i financijskim podacima).

"Ova obveza provjere omogućuje certifikaciju zakonske usklađenosti, a također pruža osiguranje protiv sumnje o ekomanipulaciji (engl. "green washing"). Uredba zahtijeva određivanje prioriteta rizika DOP-a u skladu sa značajnim izazovima. Auditi koji se provode na tim lokacijama koje se svake godine uzimaju u uzorke omogućuju isticanje dobrih praksi i uključivanje lokalnih timova,” objašnjava Laurence Lamy.

Ako tvrtka promijeni način razmišljanja od usklađenosti prema pristupu kontinuiranog poboljšanja, propis djeluje kao alat za strateško upravljanje. „Provjera podataka o održivosti odgovara na visoka očekivanja zainteresiranih strana i partnera tvrtke, posebno investitora, ali također pomaže tvrtki da "izazove" sebe i napreduje. Mnoge tvrtke koje zakonski nisu obvezne objavljivati podatke o DOP-u, traže naše usluge provjere kako bi poboljšale svoju izvedbu”, kaže Bénédicte Pasquette, voditeljica DOP projekata i proizvoda u Bureau Veritasu.

Kao organizacija za pružanje usluga “Business to Business to Society”, Bureau Veritas je predan ispunjavanju prioritetnih globalnih izazova svih sektora gospodarstva: resursi i proizvodnja; potrošnja i sljedivost; zgrade i infrastruktura; nova mobilnost; društvo, etika i upravljanje. Sve su to teme koje bi Izjave o nefinancijskim pokazateljima trebale pomoći poboljšati. Uz Bureau Veritas, tvrtke mogu mjerljivo pokazati utjecaj svoje održivosti i ESG inicijative čineći ih sljedivim, vidljivim i pouzdanim.

NEUSKLAĐENOST: KOJI JE RIZIK?

Uvrštene tvrtke i one čija je bilanca veća ili jednaka 100 milijuna eura ili s prometom većim ili jednakim 100 milijuna eura i čiji je broj stalno zaposlenih veći ili jednak 500, moraju objaviti izvješće o održivosti.

Nisu propisane sankcije za tvrtke koje ne objave svoje izvješće, ali rizik u smislu imidža je stvaran: rejting agencije, nadležne organizacije koje pregledavaju izvješća dajući im ocjenu, sve se više koriste od strane investitora, potencijalnih kupaca ili partnera. Izvješćivanje o održivosti stoga nije samo način za iskazivanje društvene predanosti: ono također predstavlja transparentnost i jačanje povjerenja dionika.

BV ZELENA LINIJA USLUGA ZA PROMOVIRANJE ODRŽIVOG SVIJETA

Zahvaljujući Zelenoj liniji usluga i rješenja, Bureau Veritas s povjerenjem i transparentnošću podržava organizacije u provedbi njihovih strategija održivog razvoja. Samo stručna i neovisna treća strana može pomoći tvrtkama i institucijama da daju kredibilitet svojim DOP inicijativama i da dokažu kako su njihove obveze u pogledu ekoloških i društvenih utjecaja potkrijepljene činjenicama i postupcima. Za tvrtke i institucije to također znači implementaciju, praćenje, poboljšanje i komuniciranje njihovih obveza za poboljšanje učinka održivosti i očuvanje konkurentnosti i pouzdanosti. Ako želite saznati više o našoj Zelenoj liniji rješenja i usluga, posjetite našu web stranicu: https://www.bureauveritas.hr/nase-usluge/odrzivost-bv-zelena-linija-usluga