Compliance

Novosti

OBJAVLJENA NORMA ISO 37301 

ZA CERTIFIKACIJU SUSTAVA UPRAVLJANJA USKLAĐENOŠĆU

svibnja. 31 2021

ISO je u travnju ove godine objavio  međunarodnu normu ISO 37301: 2021 "Sustavi upravljanja usklađenošću - Zahtjevi sa smjernicama za primjenu" koja omogućava organizacijama u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru certifikaciju sustava upravljanja usklađenošću. Ova norma je zamijenila ISO 19600:2014 smjernicu koja nije sadržavala zahtjeve za sustave upravljanja usklađenošću i prema kojoj se organizacije nisu mogle certificirati.

Norma ISO 37301 definira zahtjeve koje organizacije moraju ispuniti kako bi uspostavile, razvile, primijenile, ocijenile, održavale i poboljšavale djelotvoran sustav upravljanja usklađenošću unutar organizacije.

Organizacije kojima je cilj dugoročni i održivi uspjeh primjenom sustava upravljanja usklađenošću postižu dodatnu potvrdu organizacijskih vrijednosti putem sustavnog pristupa procjeni i obradi rizika usklađenosti u kontekstu poslovanja i u skladu s potrebama i očekivanjima zainteresiranih strana. Osim toga, sustav upravljanja usklađenošću omogućava organizaciji djelotvorno upravljanje vlastitim obvezama usklađenosti koji proizlaze iz zahtjeva drugih sustava upravljanja, primjerice, Sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001) i Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001).

Djelotvoran sustav upravljanja usklađenošću omogućuje organizaciji da dokaže svoju opredijeljenost za usklađenost s relevantnim zakonskim i regulatornim zahtjevima, posebnim zahtjevima industrijskih kodeksa, drugih sustava upravljanja i općeprihvaćenih najboljih praksi u skladu s etičkim razmatranjima i očekivanjima zajednice.

Objava norme ISO 37301 predstavlja dodatnu potporu i osnaživanje sustavnog pristupa postizanju usklađenosti poslovanja putem objedinjavanja upravljanja usklađenošću s korporativnim upravljanjem. Primjenom jedinstvenog sustava upravljanja usklađenošću u skladu sa zahtjevima ove međunarodne norme dodatno se uklanjaju i preklapanja između različitih funkcija, korporativnih tijela, propisa i sustava upravljanja u ispunjavanju obveza usklađenosti čime se povećava učinkovitost procesa i aktivnosti potrebnih za postizanje usklađenosti kao i lakše razumijevanje cjelokupnog statusa usklađenosti organizacije u bilo kojem trenutku.

Neke od osnovnih prednosti primjene Sustava upravljanja usklađenošću su:

- poboljšanje poslovnih prilika i održivosti;

- zaštita i jačanje ugleda i kredibiliteta organizacije;

- smanjenje reputacijskog rizika;

- dokaz opredijeljenosti organizacije za djelotvorno upravljanje rizicima usklađenosti;

- povećanje povjerenja trećih strana u sposobnost organizacije za postizanje održivog uspjeha;

- doprinos društveno odgovornom ponašanju organizacije.

Bureau Veritas Vas poziva na novi tečaj pod nazivom ISO 37301:2021 Tečaj za interne auditore.

Tečaj je namijenjen osobama koje žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja usklađenošću prema zahtjevima norme ISO 37301:2021, osobama koje su zaposlene u odjelima za usklađenost ili osobama koje obnašaju funkciju Voditelja funkcije usklađenosti.

Za više informacija, možete nam se obratiti na office.croatia@bureauveritas.com ili na broj telefona 01 6529 398.