Finacijski sektor

Novosti

ODRŽAN WEBINAR

ZA ISO 14001:2015 INTERNE AUDITORE

tra. 16 2020

U PERIODU OD 15. - 16. TRAVNJA USPJEŠNO JE ODRŽAN WEBINAR ZA INTERNE AUDITORE SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA SUKLADNO ZAHTJEVIMA MEĐUNARODNE NORME ISO 14001:2015.

Na webinaru je sudjelovalo 15 polaznika koji su tijekom ovoga webinara imali priliku upoznati se sa zahtjevima norme ISO 14001:2015 i procesom provedbe internih audita u skladu sa smjernicom ISO 19001:2018, te putem niza interaktivnih vježbi usvojiti kompetencije nužne za djelotvornu provedbu internih audita. Svojim aktivnim sudjelovanjem na ovome webinaru, timskim radom i razmjenom iskustava polaznici su doprinijeli uspješnosti i dodali vrijednost ovome webinaru.