ISO45001_market_2

Novosti

ODRŽAN WEBINAR ZA 

ISO 45001:2018 INTERNE AUDITORE

tra. 22 2020

U PERIODU OD 20. - 21. TRAVNJA ODRŽAN JE WEBINAR ZA INTERNE AUDITORE SUSTAVA UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SUGURNOŠĆU NA RADU SUKLADNO ZAHTJEVIMA MEĐUNARODNE NORME ISO 45001:2018

Program webinara obuhvatio je pregled zahtjeva međunarodne norme ISO 45001:2018 i proces provedbe internih audita u skladu sa smjernicom ISO 19001:2018 u cilju osposobljavanja internih auditora i stjecanja kompetencija nužnih za djelotvornu provedbu internih audita sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. 

Plan naših webinara možete pogledati na slijedećoj poveznici.