EPD slika PF

Business

PLASTFORM d.o.o. je uspješno verificirao okolišne deklaracije (EPD) svojih proizvoda

ruj. 28 2023

U današnje vrijeme proizvođači često moraju izvijestiti kupce o utjecaju svojih proizvoda na okoliš. Pored tehničkih karakteristika proizvoda, udovoljavanje ekološkim kriterijima postaje jednako važno.   

EPD (Environmental Product Declaration) je izjava kojom proizvođači transparentno izvješćuje o objektivnim, usporedivim i od treće strane provjerenim podacima o ekološkim performansama proizvoda iz perspektive životnog ciklusa (LCA).

 Bureau Veritas akreditirana je organizacija za verifikaciju okolišnih deklaracija i ovlaštena od strane EPD International AB za njihovu javnu objavu.  https://www.environdec.com/home

 S ponosom objavljujemo da je naš klijent @PLASTFORM d.o.o. uspješno obavio verifikaciju okolišnih deklaracija za tri grupe proizvoda.