ISO45001_market_2

Novosti

Tranzicija

na novo izdanje norme

ISO 45001:2018

velj. 14 2020

Objavom norme ISO 45001:2018 u ožujku 2018. godine svi certifikati izdani sukladno zahtjevima norme OHSAS 18001:2007 prestat će važiti 12.03.2021.

Sve organizacije koje do tog datuma neće imati certificirani sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018, morati će započeti novi certifikacijski postupak sukladno zahtjevima ISO 45001:2018.

Kako bi se izbjegao rizik prestanka važenja postojećeg OHSAS 18001:2007 certifikata, tranzicijski audit prema zahtjevima ISO 45001:2018 mora se provesti najkasnije do 12.12.2020. Navedeni vremenski rok definiran je u skladu s certifikacijskim pravilima i omogućava organizacijama uklanjanje eventualno utvrđenih nesukladnosti tijekom tranzicijskog audita i postizanje sukladnosti sa zahtjevima ISO 45001:2018 prije isteka službenog roka za tranziciju (12.03.2021).

Ukoliko organizacija do ovoga trenutka nije izvršila tranzicijski audit sukladno zahtjevima norme ISO 45001:2018, a redovni nadzorni ili recertifikacijski audit je planiran u periodu do siječnja 2021. godine, organizacija se mora pripremiti za provedbu tranzicijskog audita tijekom prve slijedeće posjete.