ISO50001_market

Novosti

Tranzicija

na novo izdanje norme

ISO 50001:2018

velj. 14 2020

Objavom norme ISO 50001:2018 u kolovozu 2018. godine svi certifikati izdani sukladno zahtjevima norme ISO 50001:2011 prestat će važiti 21.08.2021.

Neki od ključnih datuma u prijelaznom razdoblju prema smjernicama IAF International Accreditation Forum Guidance (Međunarodnog foruma za akreditaciju) su:

21. veljače 2020. – zadnji dan do kada će biti moguće provoditi audite prema verziji ISO 50001:2011

21. kolovoz 2021. – certifikati prema ISO 50001:2011 će postati nevažeći

21. veljače 2022. – sve odluke o odobrenju certifikacije (tranzicija na ISO 50001:2018) moraju biti donesene i svi certifikati izdani. Organizacije čiji certifikati prema ISO 50001:2018 nisu izdani do ovog datuma, morati će provesti novu/inicijalnu certifikaciju.

Tranzicija na novo izdanje norme će biti moguća na recertifikaciji, redovnoj nadzornoj posjeti ili specijalnom auditu, no uzimajući u obzir gore navedene rokove.