Image
EPD OKOLIŠNA DEKLARACIJA PROIZVODA

OKOLIŠNA DEKLARACIJA PROIZVODA (EPD)

Utjecaji proizvoda i usluga na okoliš postaju sve važniji kriterij odlučivanja dobavljača i krajnjih kupaca. Stoga, proizvođači ili pružatelji usluga moraju naći rješenja za demonstriranje društveno odgovornog i okolišno  prihvatljivog načina poslovanja. Informacije se moraju temeljiti na znanstvenim, provjerljivim i usporedivim podacima kako bi zainteresirane strane mogle objektivno procijeniti, a kupci mogli donijeti odluku o kupnji.

Okolišna deklaracija proizvoda (EPD - Environmental Product Declaration) prikazuje informacije o utjecajima na okoliš proizvoda ili usluge tijekom cijelog životnog ciklusa od vađenja primarnih sirovina do konačne potrošnje. Okolišna deklaracija proizvoda prema normi ISO 14025 naziva se Izjava o okolišu tip III (Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations). 

Podaci sadržani u okolišnoj deklaraciji proizvoda (EPD-u) proizlaze iz procjene životnog ciklusa (LCA). Uobičajene faze životnog ciklusa uključuju vađenje sirovina, obradu materijala, proizvodnju, distribuciju, upotrebu i scenarije kraja životnog vijeka.  Okolišna deklaracija proizvoda, ovisno o kategoriji proizvoda sadrži podatke o utjecajima na okoliš kao npr.  potencijal globalnog zagrijavanja, oštećenje ozonskog sloja, neobnovljiva energija, respiratorni anorganski i organski spojevi, ionizirajuće zračenje, zakiseljavanje voda, eutrofikacija voda, zaposjedanje zemljišta, zakiseljavanje/nutrifikacija tla, itd. 

Okolišna deklaracija proizvoda (EPD) omogućuje  usporedbu između proizvoda ili usluga koji ispunjavaju istu funkciju. 

KOJE SU PREDNOSTI OKOLIŠNE DEKLARACIJE PROIZVODA (EPD)?

Organizacije koje posjeduju Okolišnu deklaraciju proizvoda (EPD) u mogućnosti su: 

1.  Prikazati kupcu kako proizvod utječe na okoliš te mu na taj način olakšati izbor između različitih ponuđača,

2.  Ojačati svoju predanost održivosti i to na primjeren način priopćiti javnosti,

3.  Javljati se natječaje za zelenu javnu nabavu - Green Public Procurement (GPP)

4.  Uvoditi sustav stalnih poboljšanja u području upravljanja okolišem i 'ekološke kvalitete' svojih proizvoda i usluga 

Bureau Veritas ovlašten je od strane EPD International za provjeru i ocjenu okolišnih deklaracija proizvoda.

NAŠA METODOLOGIJA

Okolišne deklaracija proizvoda (EPD) se izdaje nakon provjere od strane ovlaštenog Bureau Veritas verifikatora slijedeći sljedeće korake:

1. Prethodna provjera dokumentacije

2. Provjera na terenu

3. Potvrda za izdavanje ekološke deklaracije proizvoda

Proces verifikacije potvrđuje:   Da je LCA analiza životnog ciklusa proizvoda u skladu s normama ISO 14040, ISO 14044 i dodatnim relevantnim zahtjevima za odabranu kategoriju proizvoda te da je EPD kontekst proizvoda  provjeren, verificiran i u skladu sa zahtjevima normi.