Dokazana kvaliteta

OZNAKE IZVORNOSTI, OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE ZAJAMČENO TRADICIONALNIH SPECIJALITETA

Bureau Veritas Croatia d.o.o. je temeljem Rješenja nadležne institucije, Ministarstva poljoprivrede, dobio ovlaštenje kao Kontrolno tijelo za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom koja nosi zaštićenu oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog podrijetla ili oznaku tradicionalno zajamčenog specijaliteta sukladno važećoj zakonskoj regulativi. 

Za usluge certifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s zaštićenim oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradiocionalno zajamčenog specijaliteta, akreditirani smo prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Potvrdu možete pregledati ovdje.

U skladu sa fleksibilnim područjem akreditacije, popis certifikacijskih aktivnosti Bureau Veritas Croatia d.o.o. Ustanove za potvrđivanje (BV UZP) ažuriran je 03.05.2023.“

Popis proizvoda, Specifikacija i Planova kontrole:

R.br.

Vrsta zaštićene oznake

Proizvod

Specifikacija

Plan kontrole

1 ZOZP BARANJSKI KULEN Specifikacija proizvoda za „Baranjski kulen“, Oznaka zemljopisnog podrijetla, od rujna 2014. Odobreni plan kontrole za Baranjski kulen, Rev.10/25.11.2016.
2 ZOI KORČULANSKO MASLINOVO ULJE Izmijenjena specifikacija proizvoda "Korčulasko maslinovo uje", Oznaka izvornosti, od  siječnja 2021.  Odobreni plan kontrole za Korčulansko maslinovo ulje, Rev.02/12.01.2023.
3 ZOI VARAŽDINSKO ZELJE Specifikacija proizvoda za Varaždinsko zelje, Oznaka izvornosti, od prosinca 2014. Odobreni plan kontrole za Varaždinsko zelje, Rev.02/24.01.2017.
4 ZOI PAŠKA SOL Izmijenjena specifikacija proizvoda "Paška sol", Oznaka izvornosti, od studenog 2018. Odobreni plan kotrole za Pašku sol, Rev. 03/21.05.2018.
5 ZOZP ZAGORSKI MLINCI Specifikacija proizvoda za Zagorske mlince, Oznaka zemljopisnog podrijetla, od veljače 2018. Odobreni plan kontrole za Zagorske mlince, Rev. 03/01.04.2022.
6 ZOZP BJELOVARSKI KVARGL Izmjenjena specifikacija proizvoda "Bjelovarski kvargl", Oznaka zemljopisnog podrijetla, od veljače 2019. Odobreni plan kontrole za Bjelovarski kvargl, Rev. 02/22.05.2018..
7 ZOZP RUDARSKA GREBLICA Izmijenjena specifikacija proizvoda "Rudarska greblica",Oznaka zemljopisnog podrijetla, od srpnja 2018. Odobreni plan kontrole za Rudarsku greblicu, Rev. 02/05.01.2023.
8 ZOZP VARAŽDINSKI KLIPIČ Izmijenjena specifikacija proizvoda "Varaždinski klipič", Oznaka zemljopisnog podrijetla, od kolovoza 2018. Odobreni plan kontrole Varaždinski klipič , Rev. 02/04.04.2022.
9 ZOZP KOMIŠKI ROGAČ Specifikacija proizvoda „Komiški rogač“, Oznaka zemljopisnog podrijetla, od svibnja 2022. 

Odobreni plan kontrole Komiški rogač, Rev 07/29.07.2022.

10 ZOI GORANSKI MEDUN Izmijenjena specifikacija proizvoda „Goranski medun“, Oznaka izvornosti, od kolovoza 2021. Odobreni plan kontrole Goranski medun,  Rev. 04/01.06.2021.
11 ZOZP VARAŽDINSKO BUČINO ULJE Specifikacija proizvoda „Varaždinsko bučino ulje“, Oznaka zemljopisnog podrijetla, od rujna 2022. Odobreni plan kontrole Varaždnsko bučino ulje, Rev. 05/04.01.2023. 
12 ZOZP ZAGORSKI ŠTRUKLI / ZAGORSKI ŠTRUKLJI Specifikacija proizvoda „Zagorski štrukli“ /„Zagorski štruklji“, Oznaka zemljopisnog podrijelta, od srpnja 2021.  Odobreni plan kontrole „Zagorski štrukli“ /„Zagorski štruklji“, Rev. 03/05.01.2023.
13 ZOI MESO CRNE SLAVONSKE SVINJE Specifikacija proizvoda „ Meso crne slavonske svinje“ od lipnja 2022.  Odobreni plan kontrole “Meso crne slavonske svinje”, rev.01/10.09.2021.
14 ZTS VRBOVEČKA PERA Specifikacija proizvoda Vrbovečka pera od siječnja 2023. Odobreni plan kontrole "Vrbovačka pera", Rev. 02/13.03.2023.
15 ZOZP "SAMOBORSKA ČEŠNJOVKA"/  "SAMOBORSKA ČEŠNOFKA" Specifikacija proizvoda "Samoborska češnjovka"/Samoborska češnofka", Oznaka zemljopisnog podrijetla, od prosinca 2021. Odobreni plan kontrole “Samoborska češnjovka” / “Samoborska češnofka”, Rev.01/28.05.2021.
16 ZOZP LUDBREŠKI HREN Specifikacija proizvoda "Ludbreški hren", Oznaka zemljopisnog podrijetla, od svibnja 2022. Odobreni plan kontrole “Ludbreški hren”, Rev. 02/25.07.2022. 
17 ZOZP LUMBLIJA Specifikacija proizvoda "Lumblija", Oznaka zemljopisnog podrijetla, od ožujka 2022. Odobreni plan kontrole rev.03/19.10.2021.

 

DOKUMENTI KOJI ČINE SHEMU POTVRDE SUKLADNOSTI

Slijedeći dokumenti koji čine shemu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom OI, OZP  i ZTS dostupni su na upit kod pokretanja postupka potvrđivanja:

  1. Shema potvrđivanja (SH)
  2. Postupak potvrđivanja zaštićenih oznaka, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih oznaka tradicionalno zajamčenog specijaliteta - (PR-01)
  3. Plan kontrole (OB-09) – izrađuje Bureau Veritas UZP na osonovu odobrene Specifikacije proizvoda
  4. Opći uvjeti za pružanje usluga potvrđivanja proizvoda
  5. Uvjeti i postupci za dodjelu, održavanje, proširivanje, privremeni prekid i povlačenje potvrde (PR-10)
  6. Postupak za prizive, prigovore i sporove (PR-07)

Također sastavni dio sheme potvrđivanja je i Specifikacija proizvoda odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede.

Ukoliko imate pritužbu na potvrđene proizvode ili na naš rad, molimo da nam se obratite a mi ćemo postupiti u skladu sa našim procedurama u svrhu zadovoljenja zahtjeva svih zainteresiranih strana.

Prijavu za uključivanje u postupak potvrđivanja možete preuzeti OVDJE.

DODATNE
INFORMACIJE

 

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas