Dokazana kvaliteta

OZNAKE IZVORNOSTI, OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE ZAJAMČENO TRADICIONALNIH SPECIJALITETA

Bureau Veritas Croatia d.o.o. je temeljem Rješenja nadležne institucije, Ministarstva poljoprivrede, dobio ovlaštenje kao Kontrolno tijelo za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom koja nosi zaštićenu oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog podrijetla ili oznaku tradicionalno zajamčenog specijaliteta sukladno važećoj zakonskoj regulativi. 

Za usluge certifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s zaštićenim oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradiocionalno zajamčenog specijaliteta, akreditirani smo prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Potvrdu možete pregledati ovdje.

Sukladno Okružnici br.3/16 Hrvatske akreditacijske agencije, popis kontrolnih certifikacijskih aktivnosti Bureau Veritas Croatia d.o.o. Ustanove za potvrđivanje (BV UZP) ažuriran je 10.05.2021.

Popis proizvoda, Specifikacija i Planova kontrole:

R.br.

Vrsta zaštićene oznake

Proizvod

Specifikacija

Plan kontrole

1 ZOZP BARANJSKI KULEN Specifikacija proizvoda za „Baranjski kulen“, Oznaka zemljopisnog podrijetla, od rujna 2014. Odobreni plan kontrole za Baranjski kulen, Rev.10/25.11.2016.
2 ZOI KORČULANSKO MASLINOVO ULJE Specifikacija proizvoda za Korčulasko maslinovo uje, Oznaka izvornosti, od  siječanja 2015. Odobreni plan kontrole za Korčulansko maslinovo ulje, Rev.02/04.01.2017.
3 ZOI VARAŽDINSKO ZELJE Specifikacija proizvoda za Varaždinsko zelje, Oznaka izvornosti, od prosinca 2014. Odobreni plan kontrole za Varaždinsko zelje, Rev.02/24.01.2017.
4 ZOI PAŠKA SOL Specifikacija proizvoda za Pašku sol, Oznaka izvornosti, od svibnja 2016. Odobreni plan kotrole za Pašku sol, Rev. 03/21.05.2018.
5 ZOZP ZAGORSKI MLINCI Specifikacija proizvoda za Zagorske mlince, Oznaka zemljopisnog podrijetla,  od 18.studenog 2016. Odobreni plan kontrole za Zagorske mlince, Rev. 02/15.09.2017.
6 ZOZP BJELOVARSKI KVARGL Specifikacija proizvoda Bjelovarski kvargl, od 1., srpnja 2017. Odobreni plan kontrole za Bjelovarski kvargl, Rev. 02/22.05.2018..
7 ZOZP RUDARSKA GREBLICA Specifikacija proizvoda Rudarska greblica, od 10. srpnja 2017. Odobreni plan kontrole za Rudarsku greblicu, Rev. 01/09.02.2018
8 ZOZP VARAŽDINSKI KLIPIČ Specifikacija proizvoda "Varaždinski klipič" od 10.srpnja 2017. Odobreni plan kontrole Varaždinski klipič , Rev. 02/15.05.2018.
9 ZOZP KOMIŠKI ROGAČ Izmijenjena specifikacija proizvoda „Komiški rogač“ od rujna 2020.

Odobreni plan kontrole Komiški rogač, Rev 04/11.09.2020.

10 ZOI GORANSKI MEDUN Specifikacija proizvoda „Goranski medun“ od svibnja  2018. Odobreni plan kontrole Goranski medun,  Rev. 03/18.06.2020.
11 ZOZP VARAŽDINSKO BUČINO ULJE Specifikacija proizvoda „Varazdinsko bučino ulje“ od listopada 2019. Odobreni plan kontrole Varaždnsko bučino ulje, Rev. 02/28.08.2020.
12 ZOZP ZAGORSKI ŠTRUKLI / ZAGORSKI ŠTRUKLJI Specifikacija proizvoda „Zagorski štrukli“ /„Zagorski štruklji“ od svibnja 2020. Odobreni plan kontrole „Zagorski štrukli“ /„Zagorski štruklji“, Rev. 02/6.7.2020.
13 ZOI MESO CRNE SLAVONSKE SVINJE Specifikacija proizvoda „ Meso crne slavonske svinje“ od ožujka 2019.  
14 ZTS VRBOVEČKA PERA Specifikacija proizvoda Vrbovečka pera od siječnja 2019.  
15 ZOZP "SAMOBORSKA ČEŠNJOVKA"/  "SAMOBORSKA ČEŠNOFKA" Specifikacija proizvoda "Samoborska češnjovka"/Samoborska češnofka" od rujna 2020. Odobreni plan kontrole “Samoborska češnjovka” / “Samoborska češnofka”, Rev.01/28.05.2021.
16 ZOZP LUDBREŠKI HREN Specifikacija proizvoda Ludbreški hren od prosinca 2020.  

 

DOKUMENTI KOJI ČINE SHEMU POTVRDE SUKLADNOSTI

Slijedeći dokumenti koji čine shemu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom OI, OZP  i ZTS dostupni su na upit kod pokretanja postupka potvrđivanja:

  1. Shema potvrđivanja (SH)
  2. Postupak potvrđivanja zaštićenih oznaka, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih oznaka tradicionalno zajamčenog specijaliteta - (PR-01)
  3. Plan kontrole (OB-09) – izrađuje Bureau Veritas UZP na osonovu odobrene Specifikacije proizvoda
  4. Opći uvjeti za pružanje usluga potvrđivanja proizvoda
  5. Uvjeti i postupci za dodjelu, održavanje, proširivanje, privremeni prekid i povlačenje potvrde (PR-10)
  6. Postupak za prizive, prigovore i sporove (PR-07)

Također sastavni dio sheme potvrđivanja je i Specifikacija proizvoda odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede.

Ukoliko imate pritužbu na potvrđene proizvode ili na naš rad, molimo da nam se obratite a mi ćemo postupiti u skladu sa našim procedurama u svrhu zadovoljenja zahtjeva svih zainteresiranih strana.

Prijavu za uključivanje u postupak potvrđivanja možete preuzeti OVDJE.

DODATNE
INFORMACIJE

 

USLUGE CERTIFIKACIJE:      +385 (0) 1 6529 398          Kontaktirajte nas